Sektorowa Rada – Raporty PARP

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi raportami dotyczącymi rynku pracy w Polsce:

  1. Kolejny raport o sytuacji na rynku pracy/edukacji w sierpniu 2020 r. W raporcie najświeższe, podstawowe informacje z rynku pracy, a ponadto skrótowe podsumowanie najciekawszych publikacji, które w dużym zakresie związane są z pandemią COVID-19 i jej wpływem na rynek pracy/edukacji.

Z najciekawszych danych:

  • w Europie ok. 40% pracowników przeszło na telepracę – w szczególności w tych krajach, gdzie praca zdalna była już wcześniej dobrze rozwinięta i w krajach najbardziej dotkniętych pandemią;
  • na portalach rekrutacyjnych pojawiło się prawie 20% mniej ogłoszeń niż rok temu – największy spadek dotyczy grupy „kasjerzy/sprzedawcy”;
  • perspektywy zatrudnienia (badanie ManpowerGroup) pogorszyły się;
  • ale tylko 9% firm myśli o obniżeniu wynagrodzeń – zdecydowana większość nie chce zmieniać ich wysokości;
  • a znaczna część pracowników ze spokojem ocenia perspektywę dalszego zatrudnienia w obecnej firmie;
  • zatrudnienie imigrantów w Polsce zmalało, jednak spadek nie jest znaczny i ocenia się go na 10% pomiędzy lutym a majem 2020 r. Jednocześnie coraz więcej imigrantów deklaruje chęć pozostania w Polsce. Prawie 65% imigrantów to obywatele Ukrainy; spośród tych, którzy wrócili do domu, 70% chce ponownie przyjechać do Polski;
  • osoby, które straciły dotychczasowe zatrudnienie w związku z sytuacją wywołaną COVID-19 i podjęły je w innych branżach, w zdecydowanej większości nie chcą wracać do poprzedniego zatrudnienia – nawet jeśli poprawi się sytuacja gospodarcza.

Ponadto skrótowo omawia raporty dotyczące pracy zdalnej, rekrutacji w czasach pandemii, a także raport Komisji Europejskiej, z którego wynika, że mikro i małe przedsiębiorstwa choć świadome wagi podnoszenia kwalifikacji, niewiele czynią w kierunku wsparcia w tym procesie swoich pracowników.

Metody badania efektywności różnych form praktycznej nauki zawodu – Poruszony w nim został temat praktycznej nauki zawodu i form i celów, jakie są przyjmowane w różnych krajach. W szczególności Państwa uwadze polecamy przykłady praktycznej nauki, jakie mają miejsce w wybranych krajach europejskich – opisane w skrócie w ramkach.

Na podstawie zebranego w raporcie materiału można zauważyć, że sukces praktycznej nauki zawodu opiera się na ścisłej współpracy szkoły, samorządu i przedsiębiorców. Ten w efekcie prowadzi do dużej liczby uczestników programów praktycznego nauczania, którzy kończą go z sukcesem i korzyścią. Jak pokazują badania absolwenci, którzy odbyli praktyczną naukę szybciej znajdują zatrudnienie niż ich rówieśnicy niemający praktyki, a także w porównaniu z innymi absolwentami szkolnictwa zawodowego zarabiają więcej w całej swojej karierze.

W raporcie w skrócie przedstawione zostały też badania przeprowadzone zarówno w Polsce jak i w Europie na temat skuteczności praktycznej nauki zawodu.

Raporty dostępne na stronie PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości)

Ostatnia aktualizacja: 17 września 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa