Informacja Organizatora Konkursu o terminie oceny zgłoszeń do konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły” nadesłanych w terminie do 26 czerwca 2020 roku

lOGO KONKURSU: szkoła dla pracodawców_VII edycja
lOGO KONKURSU: szkoła dla pracodawców_VII edycja

Ze względu na przedłużenie terminu przesyłania zgłoszeń do VII edycji konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły”, w związku z trwającą sytuacją epidemiologiczną informujemy, że zmianie uległ także termin dokonania oceny nadesłanych zgłoszeń. Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie dokona oceny formalnej i merytorycznej zgłoszeń w terminie 31.08.2020 r. – 04.09.2020 r. O wynikach Konkursu poinformujemy w kolejnym komunikacie. Zapraszamy do śledzenia aktualności na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Ostatnia aktualizacja: 28 sierpnia 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa