Zmiany w realizacji projektu

bener projektu
bener projektu

W lipcu 2020 roku  w wyniku modyfikacji wniosku o dofinansowanie zostały wprowadzone zmiany w realizacji projektu:

  1. Termin realizacji projektu został wydłużony do lutego 2023 roku, tj. o 3 miesiące
  2. Zmianie uległ także harmonogram realizacji projektu, w tym w szczególności:

  • poszerzono zakres programów szkoleń oraz pakietów szkoleniowych, m. in. o praktyczne formy i metody pracy szkoły w formie zdalnej
  • przygotowanie w ramach działania Centrum Koordynującego Banku materiałów dot. szeroko pojętego obszaru edukacji włączającej
  • przeprowadzenia spotkań informacyjno-konsultacyjnych we wszystkich województwach dot. Modelu SCWEW i jego pilotażowego wdrożenia – planowany termin listopad/grudzień 2020
  • przesunięto: termin rozpoczęcia działań 14 SCWEW – planowany termin marzec 2021
  • przesunięto: rozpoczęcia szkoleń dla liderów i kadry SCWEW – planowany termin
    maj–sierpień 2021

Aktualnie zespół projektowy pracuje nad weryfikacją Modelu SCWEW i jego uzupełnianie w zakresie nowych form i metod pracy, w tym m. in. realizacji wsparcia w formie zdalnej. Ponadto opracowujemy ramowe założenia programów szkoleń dla kadry SCWEW  i pakietów szkoleniowych, w tym materiałów, które będą mogły być wykorzystywane przez nauczycieli w zakresie pracy z grupą uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi.

W najbliższym czasie udostępnimy Model SCWEW do konsultacji społecznych, a uzyskana informacja zwrotna zostanie wykorzystana do dalszej modyfikacji założeń organizacyjnych i funkcjonowania specjalistycznych centrów wspierających edukację włączającą.

Ostatnia aktualizacja: 13 lipca 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa