Autyzm – różne wyzwania różne możliwości

fot.asd2020.up.krakow.pl
fot.asd2020.up.krakow.pl

W dniach 8–28 czerwca 2020 roku odbyła się Międzynarodowa Konferencja online ASD-EAST (Autism in Inclusive Education), której organizatorem jest Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie. W konferencji udział biorą pracownicy ORE, eksperci projektu Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW).

Podczas konferencji omawiane m.in. są kwestie:

 • programów rozwijających wiedzę nauczycieli o ASD,
 • wyzwań dotyczących kształcenia inkluzyjnego,
 • potrzeb szkoleniowych nauczycieli oraz efektywności realizowanych szkoleń,
 • wyników badań poświęconych inkluzji edukacyjnej.

Prelegenci w wystąpieniach zwracali uwagę na dużą wiedzę nauczycieli na temat inkluzji, pracy z uczniem z autyzmem. Jednocześnie wyniki prezentowanych na konferencji badań pokazują niedobór umiejętności nauczycieli, brak pewności siebie, co do skuteczności podejmowanych działań, stosowanych form i metod pracy. Podkreślano, że najlepiej przygotowana do pracy z uczniem z autyzmem jest kadra w szkołach specjalnych.

Z wypowiedzi jednej z prelegentek wynika, że “…Wiedza na temat ASD jest potrzebna KAŻDEMU nauczycielowi dla:

 • Zrozumienia specyfiki funkcjonowania ucznia z ASD
 • Indywidualizacji procesu dydaktycznego w ramach IPET-u
 • Rozwijania zainteresowań, wiedzy, kompetencji ucznia
 • Kierowania zróżnicowanym zespołem klasowym
 • Wsparcia rodziców i innych członków rodziny ucznia
 • Współpracy z nauczycielem wspomagającym i innymi specjalistami
 • Radzenia sobie z wyzwaniami i stresem
 • Rozwoju poczucia własnej skuteczności i profilaktyki wypalenia zawodowego

Zagadnienia, którym poświęcona była konferencja są również przedmiotem analizy i tworzonych propozycji rozwiązań na rzecz edukacji włączającej w Modelu SCWEW.

Link do strony konferencji

Ostatnia aktualizacja: 28 lipca 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa