Szkolenie: „Zaburzenia psychiczne przejawiające się myślami samobójczymi i zachowaniami autodestrukcyjnymi u młodzieży niedostosowanej społecznie/zagrożonej niedostosowaniem społecznym”

© Nordbird/Photogenica
© Nordbird/Photogenica

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii ORE zaprasza do udziału w szkoleniu „Zaburzenia psychiczne przejawiające się myślami samobójczymi i zachowaniami autodestrukcyjnymi u młodzieży niedostosowanej społecznie/zagrożonej niedostosowaniem społecznym”.

Szkolenie odbędzie się w dniach 6–7 lipca 2020 r. w formie on-line, za pośrednictwem platformy ZOOM, do której dostęp oraz szczegółową instrukcję otrzymają zakwalifikowane osoby.

Forma doskonalenia skierowana jest do kadry młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii, a także pracowników ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy i rozwijanie umiejętności radzenia sobie z przypadkami zachowań autoagresywnych i podejmowanych prób samobójczych przez młodzież niedostosowaną społecznie lub zagrożoną niedostosowaniem społecznym.

Zostaną poruszone takie zagadnienia jak:

  • Rozpowszechnienie i rozpoznawanie zaburzeń nastroju u młodzieży
  • Związek stanów depresyjnych z zachowaniami autodestrukcyjnymi. Skala i charakterystyka problemu samouszkodzeń oraz zachowań samobójczych wśród młodzieży
  • Społeczny odbiór zachowań autodestrukcyjnych – intuicyjne reakcje i trudności osób pomagających
  • Postępowanie w przypadku ujawnienia zachowań autodestrukcyjnych – pierwsza pomoc emocjonalna
  • Szacowanie rozmiaru samouszkodzeń i ocena zagrożenia samobójczego
  • Procedury postępowania w sytuacji zagrożenia suicydalnego – podstawy prawne, wsparcie służb, konsultacja specjalistyczna, tworzenie planu stabilizacji i bezpieczeństwa
  • Wykorzystanie negatywnych zachowań zastępczych jako sposobu na zmniejszenie częstotliwości aktów autoagresji
  • Właściwe postawy i zachowania rodziców, opiekunów w reakcji na samouszkodzenia i zachowania samobójcze
  • Efekt Wertera, czyli mechanizm zarażania się zachowaniami samobójczymi i autodestrukcyjnymi. Interwencje indywidualne oraz grupowe
  • Działania postwencyjne w sytuacji samobójczej śmierci wychowanka

Zapisy na szkolenie za pomocą formularza elektronicznego dostępne w terminie od 24 czerwca do 1 lipca 2020 r. lub do wyczerpania miejsc.

Zapraszamy!

Ostatnia aktualizacja: 23 czerwca 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa