Szkolenie „Jak zdalnie aktywizować dzieci i młodzież zagrożoną niedostosowaniem społecznym/niedostosowaną społecznie do pracy nad własnym rozwojem”

© ponomarenko/Photogenica
© ponomarenko/Photogenica

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii ORE zaprasza do udziału w szkoleniu on-line „Jak zdalnie aktywizować dzieci i młodzież zagrożoną niedostosowaniem społecznym/niedostosowaną społecznie do pracy nad własnym rozwojem”.

Szkolenie odbędzie się za pomocą platformy internetowej w terminie: 24–30 czerwca 2020. Forma doskonalenia składa się z dwóch cykli:

  • Cykl I – Spotkania webinarowe w terminie 24–25 czerwca 2020;
  • Cykl II – Szkolenia e-learning dot. pedagogiki Jespera Juula dostępne w terminie 26–30 czerwca 2020 w dowolnym czasie.

Forma doskonalenia skierowana jest do kadry młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii, a także pracowników ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Celem szkolenia jest wsparcie pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków doskonalenia nauczycieli, młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii w zakresie prowadzenia atrakcyjnej edukacji zdalnej oraz różnych sposobów motywowania adolescentów do samorozwoju.

Zostaną poruszone takie zagadnienia jak:

  • Efektywna organizacja pracy zdalnej – cel, konspekt pracy oraz efektywne wykorzystanie dostępnych narzędzi;
  • Budowanie relacji i porozumienia na odległość. Uatrakcyjnienie rozwoju osobistego opartego na zasadzie edutainment;
  • Skuteczne budowanie dobrych nawyków i świadome zadbanie o siebie w czasie wolnym;
  • Efektywne wykorzystanie wakacji i nadchodzących miesięcy. Pierwiastek doradztwa edukacyjno-zawodowego każdego pedagoga;
  • Współpraca a współdziałanie w kontekście integralności;
  • Korelacja między własną postawą a budowaniem pewności siebie u dzieci i młodzieży;
  • Skuteczne wspieranie dziecka w szkole;
  • Jak być dobrym „sparingpartnerem” – bunt nastolatka.

Rekrutacja na szkolenie za pomocą formularza elektronicznego dostępna będzie od 16 do 21 czerwca 2020 r. (lub do wyczerpania miejsc).

Szczegółowe informacje na temat kursu znajdują się w harmonogramie (pdf. 134 KB).

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Ostatnia aktualizacja: 16 czerwca 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa