Podsumowanie prac nad realizacją zadania 1

Ilustracja dekoracyjna, na niej napis Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego oraz kilka rysunków przedstawiających w symboliczny sposób żarówkę, telefon komórkowy, laptop, lupę
Ilustracja dekoracyjna, na niej napis Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego oraz kilka rysunków przedstawiających w symboliczny sposób żarówkę, telefon komórkowy, laptop, lupę

W połowie maja 2020 roku w ramach projektu koncepcyjnego „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego” prace zakończył Zespół Ekspertów Branżowych ZEBRA II. Eksperci dokonali weryfikacji koncepcji e-materiałów do kształcenia zawodowego, przygotowali wykazy e-materiałów dla 16 branż oraz opracowali standardy merytoryczno-dydaktyczne dla 431 e-materiałów.
(Dla ujednolicenia nazewnictwa w projektach PO WER podjęto decyzję o zmianie określenia „e-zasoby” na „e-materiały”)

Zespół projektu „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego” tym samym zakończył działania w ramach zadania 1. dotyczącego „Opracowania koncepcji e-zasobów do kształcenia zawodowego oraz przygotowania założeń i wkładu do regulaminów konkursów na stworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego”. Do Ministerstwa Edukacji Narodowej zostały przekazane następujące materiały:

 • Koncepcja e-materiałów do kształcenia zawodowego;
 • Wykazy e-materiałów dla 32 branż;
 • Standardy merytoryczno-dydaktyczne 800 e-materiałów do kształcenia zawodowego;
 • Standard funkcjonalny e-materiałów do kształcenia zawodowego;
 • Standard dostępności WCAG e-materiałów do kształcenia zawodowego;
 • Kryteria oceny standardu dostępności WCAG e-materiałów do kształcenia zawodowego;
 • Standard techniczno-graficzny e-materiałów do kształcenia zawodowego;
 • Koncepcja i założenia standardów dostępności e-materiałów dla uczniów słabowidzących i niewidomych;
 • Koncepcja i założenia standardów dostępności e-materiałów dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną;
 • Standard dostępności e-materiałów dla uczniów słabowidzących i niewidomych;
 • Standard dostępności e-materiałów dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną;
 • Procedura współpracy z Beneficjentami;
 • Metryczka e-materiału do kształcenia zawodowego.

Ostatnia aktualizacja: 1 czerwca 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa