Model szkolenia i doradztwa

Dotychczas opracowana została część modelu szkoleń i doradztwa, skierowana do poradni psychologiczno-pedagogicznych. Trwają prace zespołu ekspertów, którzy opracowują model szkolenia i doradztwa w szczególności z zakresu edukacji włączającej i poradnictwa psychologiczno- pedagogicznego, dla 3 kolejnych grup pracowników, tj. dla:

  1. pracowników placówek doskonalenia nauczycieli,
  2. pracowników kuratoriów oświaty i jednostek samorządu terytorialnego,
  3. pracowników pedagogicznych szkół i przedszkoli.

Docelowo powstanie jeden wspólny model szkoleń i doradztwa skonstruowany tak, aby traktowany całościowo, zapewniał profesjonalne przygotowanie kadry całego sytemu oświaty do wdrażania edukacji wysokiej jakości dla wszystkich uczniów.

Na podstawie modelu zostaną przygotowane ramowe programy szkoleń oraz scenariusze i materiały do szkoleń.

Eksperci odpowiedzialni za opracowanie założeń koncepcyjnych modelu będą̨ analizowali w szczególności następujące zagadnienia: prowadzenie procesu diagnostycznego z uwzględnieniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) oraz założeń diagnozy funkcjonalnej.

Termin realizacji: maj/czerwiec 2020 r.

Ostatnia aktualizacja: 12 maja 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa