Kurs „Organizacyjne i programowe zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym oraz w doradztwie zawodowym” zakończony

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

W miesiącu marcu i kwietniu Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego zorganizował dwie edycje kursu „Organizacyjne i programowe zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym oraz w doradztwie zawodowym”. Pierwszą edycję kursu ukończyło 29 osób, natomiast drugą edycję 21 osób. Celem kursu było poszerzenie wiedzy  doradców zawodowych oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych z zakresu zmian w doradztwie zawodowym oraz w kształceniu zawodowym i ustawicznym.

Ostatnia aktualizacja: 4 maja 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa