NAUKA ZAWODU ma już 10 lat!

Sieć wsparcia i współpracy (SW) NAUKA ZAWODU funkcjonuje już 10 lat. Powstała w kwietniu 2010 r. w Krajowym Ośrodku Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Platforma została udostępniona uczestnikom 19 kwietnia 2010 r. Od 1 lipca 2016 r. sieć funkcjonuje w Wydziale Edukacji dla Rynku Pracy Ośrodka Rozwoju Edukacji. Skupia obecnie ponad 1900 uczestników z całego kraju, którzy są jednocześnie jej współtwórcami i odbiorcami. Prowadzącym-moderatorem sieci od 10 lat jest Bogdan Kruszakin –nauczyciel konsultant.

Sieć wsparcia NAUKA ZAWODU skierowana jest do nauczycieli kształcenia zawodowego, kierowników szkolenia praktycznego, dyrektorów szkół i centrów kształcenia, oraz pracodawców, u których odbywa się nauka zawodu. Kolejną grupę uczestników stanowią przedstawiciele placówek doskonalenia nauczycieli, organów nadzoru pedagogicznego oraz pracodawców zainteresowanych kształceniem zawodowym i ustawicznym.

Poprzez „Tablicę ogłoszeń” prowadzący-moderator sieci przekazuje nowości związane z funkcjonowaniem kształcenia zawodowego oraz projektowanych i opublikowanych aktach prawnych z zakresu edukacji i nauczania zawodu.

Uczestnicy sieci NAUKA ZAWODU zajmują się popularyzacją zmian w kształceniu zawodowym, uzyskiwaniem aktualnych informacji oraz wymianą doświadczeń z zakresu kształcenia zawodowego i ustawicznego, czyli szeroko pojętą problematyką „uczenia się przez całe życie”.

Wymianę doświadczeń na najbardziej nurtujące problemy umożliwiają fora dyskusyjne:

Dział „Narzędziownia NAUKI ZAWODU” daje użytkownikom możliwość uzyskania informacji z zakresu kształcenia zawodowego i ustawicznego gromadzonych głównie w księgach:

Największą popularnością cieszy się „Tablica ogłoszeń” oraz „Wykaz aktów prawnych – oświata, edukacja” zawierający (aktualny od 2011 r.), systematyczny i rzeczowy wykaz projektowanych i opublikowanych aktów prawnych z zakresu edukacji i oświaty

Przez cztery kolejne lata uczestnicy sieci prowadzili badania rynku na temat decyzji uczniów o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej. Dzięki tym badaniom powstały raporty z ankiety „Ważne decyzje wybór szkoły” zawierające aktualne dane dotyczące źródeł informacji i przyczyn, którymi kierowali się uczniowie i absolwenci w trakcie podejmowania decyzji o wyborze ścieżki kształcenia.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym zakresem działań tej sieci wsparcia, której mottem jest „Z NAUKĄ ZAWODU wiesz więcej i wcześniej”.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w sieci wsparcia NAUKA ZAWODU. By odwiedzić naszą sieć, wystarczy założyć bezpłatne konto użytkownika na platformie moodle ORE.

Ostatnia aktualizacja: 10 kwietnia 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa