Wybór Zespołu Ekspertów Branżowych nr 2

Ilustracja dekoracyjna, na niej napis Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego oraz kilka rysunków przedstawiających w symboliczny sposób żarówkę, telefon komórkowy, laptop, lupę
Ilustracja dekoracyjna, na niej napis Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego oraz kilka rysunków przedstawiających w symboliczny sposób żarówkę, telefon komórkowy, laptop, lupę

W projekcie „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego” od 23 grudnia 2019 roku do końca
lutego 2020 roku trwały postępowania mające na celu wyłonienie Zespołu Ekspertów Branżowych nr 2.

Zespół obejmuje 16 branż:
1. budowlana
2. ekonomiczno-administracyjna
3. elektroenergetyczna
4. elektroniczno-mechatroniczna
5. fryzjersko-kosmetyczna
6. handlowa
7. hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna
8. mechaniczna
9. motoryzacyjna
10. ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia
11. ogrodnicza
12. przemysłu mody
13. rolno-hodowlana
14. spedycyjno-logistyczna
15. spożywcza
16. teleinformatyczna.

Ostatnia aktualizacja: 10 marca 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa