Spotkanie Zespołu Ekspertów Branżowych 2

Tomasz Madej Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji otwiera spotkanie ekspertów branżowych
Tomasz Madej Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji otwiera spotkanie ekspertów branżowych

W dniach 6–7 marca odbyło się pierwsze z trzech zaplanowanych spotkań Zespołu Ekspertów Branżowych II w ramach projektu „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego”.

Uczestnicy poznali cele projektu: zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w kształceniu zawodowym, w tym w nauczaniu uczniów niepełnosprawnych, rozwijanie kompetencji cyfrowych, indywidualizacja procesu dydaktycznego, wdrażanie pracy zespołowej, zaprezentowane przez Annę Pregler – głównego eksperta merytorycznego.
Uczestnikom zostało zaprezentowane pierwsze zadanie projektu: opracowanie koncepcji e-zasobów do kształcenia zawodowego oraz przygotowanie założeń i wkładu do regulaminów konkursów na stworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego, które będą realizować.

Anna Pregler przedstawiła również drugie planowane zadanie: odbiór prototypów i wersji ostatecznych e-zasobów do kształcenia zawodowego przygotowywanych w ramach projektów konkursowych (w tym przeprowadzenie weryfikacji zgodności poszczególnych e-zasobów z przyjętą koncepcją i standardami merytoryczno-dydaktycznymi, standardem funkcjonalności, dostępności i techniczno-graficznym) i ich upowszechnianie oraz odbiór pozostałych produktów powstałych w ramach projektów konkursowych (programów nauczania dla umiejętności dodatkowych).

Podczas pierwszego spotkania, grupy ekspertów branżowych weryfikowały koncepcję e-zasobów do kształcenia zawodowego wypracowaną przez Zespół Ekspertów Branżowych I. Po zapoznaniu z przykładami typów materiałów multimedialnych, uczestnicy pracowali w grupach nad propozycjami e-zasobów do poszczególnych kwalifikacji, których wykaz będzie załącznikiem do koncepcji oraz podstawą do opracowania standardów merytoryczno-dydaktycznych dla zaproponowanych e-zasobów.

Anna Pregler ekspert merytoryczny prezentuje założenia projektu Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego
Tomasz Madej Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji otwiera spotkanie ekspertów branżowych
Anna Pregler ekspert merytoryczny podczas spotkania z uczestnikami

Ostatnia aktualizacja: 10 marca 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa