Współpraca ORE z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji Tomasz Madej przedstawia zmiany w szkolnictwie branżowym
Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji Tomasz Madej przedstawia zmiany w szkolnictwie branżowym

W dniu 28 stycznia 2020 r. odbyło się spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia doradców zawodowych, pedagogów i psychologów szkolnych, wychowawców klas oraz nauczycieli realizujących zadania w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego prowadzone przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ostrowi Mazowieckiej.

W trakcie spotkania kierownik Wydział Edukacji dla Rynku Pracy Ośrodka Rozwoju Edukacji Bogdan Kruszakin przeprowadził szkolenie na temat mobilności w kształceniu zawodowym w zakresie:

  • Zintegrowanego System Kwalifikacji,
  • transferu osiągnięć i zapewnianie jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET),
  • nowych możliwości formalnego potwierdzenia posiadanych kompetencji
  • organizacji kształcenia zawodowego i ustawicznego.

W trakcie spotkania dyrektor ORE Tomasz Madej przedstawił zmiany w szkolnictwie branżowym i odpowiadał na liczne pytania.

Ważną częścią spotkania była wymiana doświadczeń doradców zawodowych, pedagogów i psychologów szkolnych na temat organizacji doradztwa zawodowego oraz realizacji tych zadań w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach oraz wystąpienia przedstawicieli pracodawców.

Współorganizatorem spotkania był Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Ostrołęce.

Uczestnicy w trakcie szkolenia „Mobilność w kształceniu zawodowym”
Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji Tomasz Madej przedstawia zmiany w szkolnictwie branżowym

Ostatnia aktualizacja: 21 lutego 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa