Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego

Uczestnicy szkolenia
Uczestnicy szkolenia

17 października 2019 r. w Gdańsku odbyło się szkolenie „Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego” przeznaczone dla kadry kształcenia zawodowego, przedstawicieli pracodawców i organów prowadzących szkoły. Organizatorem szkolenia było Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Szkolenie prowadzone przez Bogdana Kruszakina kierownika Wydziału Edukacji dla Rynku Pracy ORE obejmowało tematykę:

  • zintegrowany system kwalifikacji,
  • organizacja kształcenia zawodowego w formach szkolnych i pozaszkolnych,
  • transfer osiągnięć i zapewnienie jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym ECVET,
  • mobilność w kształceniu zawodowym,
  • podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego,
  • konstruowanie programu nauczania zawodu.
Uczestnicy szkolenia
Budynek Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

Ostatnia aktualizacja: 18 lutego 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa