Szkolenie z zakresu organizacji kształcenia zawodowego i ustawicznego

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy ogłasza rekrutację na bezpłatne szkolenie stacjonarne „Organizacja kształcenia zawodowego i ustawicznego”, które odbędzie się w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku w dwóch terminach:

  • 10–11 marca 2020 r.
  • 11–12 marca 2020 r.

Szkolenie zawiera moduły:

  • Idea „Uczenie się przez całe życie”
  • Uwarunkowania rynkowe kształcenia zawodowego
  • Zintegrowany System Kwalifikacji
  • Organizacja kształcenia w formach szkolnych – szkoły branżowe oraz dodatkowe umiejętności zawodowe
  • Organizacja kształcenia w formach pozaszkolnych – KKZ, KUZ
  • Ścieżki kształcenia zawodowego
  • Oferta edukacyjna szkoły, placówki, centrum

Adresatami szklenia są pracownicy merytoryczni placówek doskonalenia nauczycieli, kuratoriów oświaty oraz nauczyciele kształcenia zawodowego.

Aby wziąć udział w rekrutacji, należy wypełnić formularz rekrutacyjny – nie później niż do dnia 2 marca 2020 r.

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie. Po wypełnieniu formularza należy przesłać go w formie online.

Organizatorzy zapewniają bezpłatne: noclegi, wyżywienie oraz dydaktykę, bez pokrycia kosztów dojazdu.

Uwaga!

Otrzymanie wiadomości e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online i nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. O zakwalifikowaniu się na doskonalenie uczestnicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.

O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu zadecyduje spełnienie wymogów formalnych (pierwszeństwo w naborze mają pracownicy merytoryczni placówek doskonalenia nauczycieli i kuratoriów oświaty, następnie nauczyciele i kadra kształcenia zawodowego) oraz kolejność nadsyłania zgłoszeń.

W przypadku niezrekrutowania odpowiedniej liczby osób zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca.

Chętnych zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami na stronie i wypełnienia formularza rekrutacyjnego.

Więcej informacji udziela: Bogdan Kruszakin, e-mail: bogdan.kruszakin@ore.edu.pl, tel.: (22) 345 37 25

Ostatnia aktualizacja: 26 lutego 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa