Szkolenie: „Drama i teatr zaangażowany społecznie jako metoda pracy z wychowankiem MOW/MOS”

© SergPoznanskiy/Photogenica
© SergPoznanskiy/Photogenica

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii ORE zaprasza do udziału w szkoleniu „Drama i teatr zaangażowany społecznie jako metoda pracy z wychowankiem MOW/MOS”. Trzydniowe szkolenie stacjonarne odbędzie się w dniach 3–5.02.2020 w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku.

Szkolenie kierowane jest do kadry młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii, a także pracowników placówek doskonalenia nauczycieli. Przygotowanie teatralne nie jest wymagane, ale w sposób szczególny zapraszamy osoby pracujące w wychowankami metodami teatralnymi/dramowymi.
Więcej informacji i rekrutacja na szkolenie
Zgłoszenia przyjmowane są do 20.01.2020 roku lub do wyczerpania miejsc.

Zapraszamy!

Ostatnia aktualizacja: 3 stycznia 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa