Kurs e-learningowy „Organizacyjne i programowe zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym oraz w doradztwie zawodowym”

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

Ogłaszamy rekrutację na bezpłatny kurs e-learningowy „Organizacyjne i programowe zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym oraz w doradztwie zawodowym”, który będzie realizowany w terminie od 27 stycznia do 16 lutego 2020 roku.
Kurs adresowany jest do doradców zawodowych oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.
Informacje przekazywane uczestnikom szkolenia stanowią kompendium wiedzy z zakresu zmian prawnych i realizacji kształcenia zawodowego.

Celem kursu jest:

  1. poszerzenie kompetencji merytorycznych doradców zawodowych oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych z zakresu zmian w doradztwie zawodowym oraz w kształceniu zawodowym i ustawicznym;
  2. podniesienie umiejętności doradców zawodowych w zakresie:
  • gromadzenia i udostępniania informacji istotnych z punktu widzenia edukacji i pracy oraz aktualizowania ich na bieżąco;
  • indywidualnego poradnictwa kierowanego zarówno do uczniów, jak i ich rodziców,
  • planowania kariery w przyszłości zawodowej.

Aby wziąć udział w rekrutacji na szkolenie, należy:

  • założyć konto na stronie https://szkolenia.ore.edu.pl i wypełnić w trakcie rejestracji wszystkie obowiązkowe pola – niewypełnienie obowiązkowego pola skutkuje skreśleniem z listy uczestników. Uczestnik kursu musi również posiadać konto na stronie https://moodle.ore.edu.pl. Nie jest możliwy inny sposób zgłoszenia swego udziału niż poprzez wypełnienie formularza on-line.
  • początek rejestracji: 16.01.2020 r. godz. 10.00, zakończenie rejestracji: 22.01.2020 r. godz. 22.00.

Zarejestruj się

Uczestnicy szkolenia zostaną wybrani spośród zapisanych osób z uwzględnieniem następujących zasad rekrutacji:

  • uczestnikami kursu mogą być doradcy zawodowi i pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych;
  • o zakwalifikowaniu się na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

Wiadomość e-mail informująca o pomyślnym przebiegu rejestracji online – nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie.
Osoby zakwalifikowane otrzymają do dnia 24 stycznia 2020 r. e-mail z informacją
o wyniku rekrutacji.

Więcej informacji:
Małgorzata Stępkowska-Olewnik,
Kierownik Wydziału Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego
e-mail: malgorzata.stepkowska-olewnik@ore.edu.pl
tel. (22) 234 37 63

Ostatnia aktualizacja: 16 stycznia 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa