Trzecie spotkanie Zespołu Ekspertów Branżowych

kierownik projektu Joanna Saska Dymnicka oraz ekspert merytoryczny Anna Pregler podczas spotkania z ekspertami branżowymi
kierownik projektu Joanna Saska Dymnicka oraz ekspert merytoryczny Anna Pregler podczas spotkania z ekspertami branżowymi

W dniach 28–29 listopada odbyło się trzecie z czterech zaplanowanych spotkań Zespołu Ekspertów Branżowych I w projekcie „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego”.

Podsumowano dotychczasową pracę, m.in. przebieg konsultacji „Koncepcji e-zasobów do kształcenia zawodowego” oraz „Wykazu e-zasobów do kształcenia zawodowego dla 16 branż” prowadzonych przez Ekspertów w swoich środowiskach oraz przez Ośrodek Rozwoju Edukacji wśród partnerów społecznych i szkół prowadzących kształcenie zawodowe w zawodach z 16 branż.

Podczas spotkania Zespół Ekspertów Branżowych przeanalizował wyniki konsultacji i na ich podstawie dokonał korekty koncepcji oraz wykazu e-zasobów. Rozpoczęto prace nad strukturą standardu merytoryczno-dydaktycznego e-zasobu (opisu e-zasobu) i jego zawartością, m.in. wykazem warunków/kryteriów weryfikacji e-zasobu i wchodzących w jego skład materiałów multimedialnych.

Ostatnia aktualizacja: 6 grudnia 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa