Twórcza praca Kreatywnego Wychowawcy w procesie resocjalizacji młodzieży niedostosowanej w MOW w ZPO nr 3 we Wrocławiu

W kategorii wydawniczej Bank Dobrych Praktyk ukazała się publikacja na temat twórczej pracy kreatywnego wychowawcy w procesie resocjalizacji młodzieży w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3 we Wrocławiu.

Autorka, Justyna Sołtys w inspirujący sposób przedstawia swoje bogate doświadczenia w pracy metodami plastycznymi z młodzieżą niedostosowaną. W tekście zawierającym wiele zdjęć Justyna Sołtys przedstawia nie tylko konkretne pomysły na działania z wychowankami, ale także omawia wartość wychowawczą tego typu pracy. Zachęcamy do zapoznania się z publikacją.

Ostatnia aktualizacja: 16 grudnia 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa