Szkolenia stacjonarne „Organizacja kształcenia zawodowego i ustawicznego” oraz „Konstruowanie programu nauczania zawodu”

fot.Fotolia.com
fot.Fotolia.com

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy ogłasza rekrutację na bezpłatne szkolenia stacjonarne: „Organizacja kształcenia zawodowego i ustawicznego” oraz „Konstruowanie programu nauczania zawodu”, które odbędą się w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku w grudniu 2019 r.

Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych zatrudnionych w placówkach doskonalenia nauczycieli oraz nauczycieli kształcenia zawodowego.

Szkolenie składa się z dwóch części:

  • „Organizacja kształcenia zawodowego i ustawicznego” w dniach 10­–11 grudnia 2019 r.
  • „Konstruowanie programu nauczania zawodu” w dniach 11­–12 grudnia 2019 r.

Możemy wybrać dwa lub jedno z wymienionych szkoleń, które będą zgodne z Państwa potrzebami i zainteresowaniami.

Aby wziąć udział w rekrutacji, należy wypełnić formularz rekrutacyjny – nie później niż do dnia 2.12.2019 r. do godz. 9.00.

Organizatorzy zapewniają bezpłatne: noclegi, wyżywienie oraz dydaktykę, bez pokrycia kosztów dojazdu.

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie. Po wypełnieniu formularza należy przesłać go w formie online.

Uwaga!

Otrzymanie wiadomości e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online i nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. O zakwalifikowaniu się na doskonalenie uczestnicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.

O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu zadecyduje spełnienie wymogów formalnych oraz kolejność nadsyłania zgłoszeń.

W przypadku niezrekrutowania odpowiedniej liczby osób zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca.

Chętnych zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami na stronie wypełnienia formularza rekrutacyjnego.

Więcej informacji udziela: Bogdan Kruszakin, e-mail: bogdan.kruszakin@ore.edu.pl, tel.: (22) 345 37 88.

Ostatnia aktualizacja: 29 listopada 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa