Drugie spotkanie Zespołu Ekspertów Branżowych

Marzenna Habib pełniąca obowiązki Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji rozpoczyna spotkanie zespołu ekspertów branżowych
Marzenna Habib pełniąca obowiązki Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji rozpoczyna spotkanie zespołu ekspertów branżowych

W dniach 7–8 listopada odbyło się drugie z czterech zaplanowanych spotkań Zespołu Ekspertów Branżowych I w projekcie „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego”.

Podsumowano dotychczasową pracę dotyczącą propozycji zapisów rozdziałów koncepcji e-zasobów do kształcenia zawodowego: pierwszego –„Nowoczesne kształcenie zawodowego i efektywna praca z uczniami” oraz drugiego – „Materiały multimedialne w kształceniu zawodowym”. Zostaną one poddane konsultacji.

Omówione zostały propozycje materiałów multimedialnych do zawodów, stanowiące podstawę do prac nad załącznikiem do koncepcji – wykazem e-zasobów do realizacji w ramach projektów konkursowych.

Podczas spotkania Zespół Ekspertów Branżowych I m.in. doprecyzował definicję pojęcia e-zasobu do kształcenia zawodowego w ramach propozycji zapisów trzeciego rozdziału koncepcji „E-zasoby w kształceniu zawodowym”.

Eksperci pracowali także nad szczegółowym wykazem  e-zasobów do poszczególnych zawodów/kwalifikacji z 16 branż, opracowując do nich ogólne charakterystyki. E-zasoby zostaną tak zaprojektowane, aby mogły być wykorzystywane zarówno do samodzielnej pracy uczniów, jaki i pracy pod kierunkiem nauczyciela. Będą wspierać realizację podstawy programowej dla kształcenia zawodowego w danym zawodzie.

Ostatnia aktualizacja: 6 grudnia 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa