Spotkanie Zespołu Ekspertów Branżowych

sala plenarna, Anna Pregler prezentuje uczestnikom spotkania założenia projektu Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego
sala plenarna, Anna Pregler prezentuje uczestnikom spotkania założenia projektu Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego

W dniach 17–18 października odbyło się pierwsze z czterech zaplanowanych spotkań Zespołu Ekspertów Branżowych I w ramach projektu „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego”. Uczestnicy poznali cele projektu: zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w kształceniu zawodowym, w tym w nauczaniu uczniów niepełnosprawnych, rozwijanie kompetencji cyfrowych, indywidualizacja procesu dydaktycznego, wdrażanie pracy zespołowej, zaprezentowane przez Annę Pregler – głównego eksperta merytorycznego. Zapoznali się z pierwszym zadaniem projektu: opracowanie koncepcji e-zasobów do kształcenia zawodowego oraz przygotowanie założeń i wkładu do regulaminów konkursów na stworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego, które będą realizować. Anna Pregler przedstawiła również drugie planowane zadanie: odbiór prototypów i wersji ostatecznych e-zasobów do kształcenia zawodowego przygotowywanych w ramach projektów konkursowych (w tym przeprowadzenie weryfikacji zgodności poszczególnych e-zasobów z przyjętą koncepcją i standardami merytoryczno-dydaktycznymi, standardem funkcjonalności, dostępności i techniczno-graficznym) i ich upowszechnianie oraz odbiór pozostałych produktów powstałych w ramach projektów konkursowych (programów nauczania dla umiejętności dodatkowych).

Podczas pierwszego spotkania grupy ekspertów branżowych pracowały nad wspólnym opisaniem specyfiki kształcenia zawodowego i metodyki pracy z uczniami. Zostały również określone typy materiałów multimedialnych wspierających kształcenie zawodowe wraz z określeniem ich roli i ogólnych warunków, które powinny spełniać.

Ostatnia aktualizacja: 12 listopada 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa