Konferencja „Doradztwo zawodowe – oczekiwania i potrzeby”

Logo poradni psychologiczno-pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim
Logo poradni psychologiczno-pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim

29 maja 2019 roku odbyła się konferencja „Doradztwo zawodowe – oczekiwania i potrzeby”, której organizatorem była Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim. Celem konferencji było zwiększenie kompetencji nauczycieli prowadzących zajęcia w zakresie doradztwa zawodowego i promocji kształcenia zawodowego.

W spotkaniu udział wzięli nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy, doradcy zawodowi szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu mińskiego. Przedstawiciel Ośrodka Rozwoju Edukacji Joanna Saska-Dymnicka – pracownik Wydziału Edukacji dla Rynku Pracy – przeprowadziła wykład na temat systemu doradztwa zawodowego w Polsce oraz praktycznego wymiaru rozporządzenia w sprawie doradztwa zawodowego.

Przedmiotem dyskusji uczestników były materiały wypracowane w projekcie ORE „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych”. Przykładowe programy doradztwa zawodowego dla wszystkich etapów edukacyjnych wraz ze scenariuszami lekcji służą wspieraniu kadry pedagogicznej, realizującej zadania z zakresu doradztwa.

Ostatnia aktualizacja: 19 września 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa