II Kongres Rynku Lotniczego

Moderator - Jędrzej Puzyński, Dyrektor programowy, Zespół Doradców Gospodarczych TOR oraz uczestnicy debaty podsumowującej: Doris Antczak, Studenckie Koło Naukowe Rynku Lotniczego, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Igor Chrostowski, We Love Aviation Polish Group; Sebastian Grochala, Manager ds. Komunikacji i Marketingu, Rzecznik Prasowy LS Airport Services oraz LS Technics; Jakub Linda, PR & Marketing Manager, LINETECH; Adam Miśkiewicz, Przewodniczący, Studenckie Koło Naukowe Transportu Lotniczego, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej; Zuzanna Rajczowska, Akademicki Klub Lotniczy (Międzywydziałowe Koło Naukowe), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Moderator - Jędrzej Puzyński, Dyrektor programowy, Zespół Doradców Gospodarczych TOR oraz uczestnicy debaty podsumowującej: Doris Antczak, Studenckie Koło Naukowe Rynku Lotniczego, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Igor Chrostowski, We Love Aviation Polish Group; Sebastian Grochala, Manager ds. Komunikacji i Marketingu, Rzecznik Prasowy LS Airport Services oraz LS Technics; Jakub Linda, PR & Marketing Manager, LINETECH; Adam Miśkiewicz, Przewodniczący, Studenckie Koło Naukowe Transportu Lotniczego, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej; Zuzanna Rajczowska, Akademicki Klub Lotniczy (Międzywydziałowe Koło Naukowe), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

16 września 2019 r. w Warszawie odbył się II Kongres Rynku Lotniczego, zorganizowany przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR, w celu wymiany poglądów przedstawicieli instytucji rządowych, organizacji i podmiotów gospodarczych na temat polskiego i światowego rynku lotniczego. W Kongresie wzięło udział ponad 350 gości i 52 prelegentów, którzy wyrazili wiele istotnych opinii dotyczących rozwoju lotnictwa w Polsce i przyszłości branży w Europie.

Przedstawiono m.in. następujące zagadnienia: Konkurencyjność transportu lotniczego w Polsce; Centralny Port Komunikacyjny – wnioski i rekomendacje z raportu kancelarii Baker McKenzie i Polityki Insight – jak realizować największy projekt infrastrukturalny w Polsce. Zaprezentowano raport na temat kadr w branży lotniczej. Obywatel świata podróżuje coraz częściej, wzrasta też udział transportu lotniczego w przewozie ładunków, co generuje w branży lotniczej coraz więcej miejsc pracy i coraz więcej nowych połączeń.

W trakcie Rozmowy Kongresu Rafał Milczarski – Prezes Zarządu, Polskie Linie Lotnicze LOT S.A., podkreślił wpływ sytuacji polityczno-gospodarczej, kosztów spowodowanych wprowadzaniem technologii oszczędzającej środowisko naturalne, problemów eksploatacyjnych samolotów wynikających z wad produkcyjnych na funkcjonowanie transportu lotniczego. W konkurencyjnym otoczeniu świadczenie rzetelnych usług nie wystarczy, aby utrzymać się lub zwiększyć udział w rynku. Użytkownicy transportu lotniczego zwracają uwagę na jakość odbywanej podróży, bezpieczeństwo osobiste, dostarczanie informacji, miłą i profesjonalną obsługę, czystość oraz na połączenie lotniska z miastami. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości usług przewozowych należy korzystać z innowacyjnych rozwiązań procesowych, produktowych i marketingowych, m.in. najnowocześniejszych rozwiązań teleinformatycznych, nowoczesnych technologii materiałowych, ekoinnowacji. Ważny jest kompetentny pracownik – wykwalifikowany i doświadczony, z odpowiednim podejściem do pracy, do współpracowników i klienta. Sposobami na rozwiązanie problemów rosnących potrzeb kadrowych są: uruchomienie programów zachęcających uczniów do wyboru zawodów branży lotniczej, stały rozwój kompetencji pracowników poprzez szkolenia specjalistyczne i związane z różnymi aspektami obsługi klienta, efektywne zarządzanie czasem zatrudnionych, wdrażanie narzędzi IT, dbałość o warunki wykonywania pracy, dobrze skonstruowany system wynagrodzeń, inwestowanie w kulturę organizacyjną.

Bogdan Kruszakin – przedstawiciel Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie podczas debaty strategicznej pt. Potrzeby kadrowe a wizerunek i prestiż pracy w branży lotniczej scharakteryzował istotne kwestie kształcenia związane z wdrażaniem od roku szkolnego 2019/2020 podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, ze szczególnym uwzględnieniem podstaw programowych kształcenia w zawodach przyporządkowanych do branży transportu lotniczego – technik awionik, technik lotniskowych służb operacyjnych, technik mechanik lotniczy, a także podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przyporządkowanego do branży spedycyjno-logistycznej – technik eksploatacji portów i terminali. Absolwent technikum posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do samodzielnego wykonywania zadań zawodowych, odpowiadające potrzebom rynku pracy. W szkole nie ma jednak możliwości „nauczenia się na całe życie”, dlatego wykonując pracę zawodową musi stale doskonalić i poszerzać posiadaną wiedzę i umiejętności poprzez uczenie się od bardziej doświadczonych pracowników, uczestniczenie w szkoleniach wewnątrzzakładowych i innych, samokształcenie.

Dzięki innowacyjnej, interaktywnej formie Kongresu jego uczestnicy mogli na bieżąco, za pomocą interaktywnej aplikacji, wysłać pytania do prelegentów, odpowiedzieć na ankietach, skomentować dyskusje i wymienić opinie.

Podczas debaty podsumowującej, w której uczestniczyli m.in. studenci i uczniowie reprezentujący koła naukowe, kluby i stowarzyszenia przybliżające miłośnikom specyfikę lotnictwa, starano się odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego warto pracować w branży lotniczej? Dyskutowano o zadaniach stojących przed młodymi pracownikami oraz o ścieżce kariery zawodowej i wynagrodzeniach. Branża postrzegana jest jako dość interesująca, ze względu na przekonanie o wysokich zarobkach po zakończeniu edukacji. Podkreślono konieczność spełnienia warunków otrzymania licencji mechanika lotniczego, a także konieczność poznania procesów obsługowych od wewnątrz w różnych punktach lotniska, gdyż umożliwia to przygotowywanie się do zarządzania nimi.

Zainteresowanym polecamy artykuły dotyczące Kongresu, opublikowane na portalu Rynek Lotniczy, a także opublikowany raport pt. Zatrudnienie w lotnictwie. Edukacja jako odpowiedź na potrzeby branży, który podczas Kongresu zaprezentował Marcin Opaliński – Prezes Zarządu, LS Airport Services oraz LS Technics.

 

 

Moderator - Jędrzej Puzyński, Dyrektor programowy, Zespół Doradców Gospodarczych TOR oraz uczestnicy debaty podsumowującej: Doris Antczak, Studenckie Koło Naukowe Rynku Lotniczego, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Igor Chrostowski, We Love Aviation Polish Group; Sebastian Grochala, Manager ds. Komunikacji i Marketingu, Rzecznik Prasowy LS Airport Services oraz LS Technics; Jakub Linda, PR & Marketing Manager, LINETECH; Adam Miśkiewicz, Przewodniczący, Studenckie Koło Naukowe Transportu Lotniczego, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej; Zuzanna Rajczowska, Akademicki Klub Lotniczy (Międzywydziałowe Koło Naukowe), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Bogdan Kruszakin, Kierownik, Wydział Edukacji dla Rynku Pracy, Ośrodek Rozwoju Edukacji
Od lewej: Michał Fijoł, Członek Zarządu ds. Handlowych, Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.; Bogdan Kruszakin, Kierownik, Wydział Edukacji dla Rynku Pracy, Ośrodek Rozwoju Edukacji; Mikołaj Jarkowski, Kierownik Zakładu Aerodynamiki, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa
Rozmowa Kongresu – z Rafałem Milczarskim, Prezesem Zarządu, Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. rozmawia Emilia Derewienko, Redaktor Prowadząca, Rynek Lotniczy
Moderator – dr inż. Tomasz Balcerzak, Politechnika Śląska oraz uczestnicy debaty strategicznej: Sławomir Facon, Dyrektor, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Administracji, LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o., HR Influencers; Michał Fijoł, Członek Zarządu ds. Handlowych, Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.; Mikołaj Jarkowski, Kierownik Zakładu Aerodynamiki, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa; Bogdan Kruszakin, Kierownik, Wydział Edukacji dla Rynku Pracy, Ośrodek Rozwoju Edukacji; Marcin Opaliński, Prezes Zarządu, LS Airport Services oraz LS Technics.
Marcin Opaliński – Prezes Zarządu, LS Airport Services oraz LS Technics.

Ostatnia aktualizacja: 27 września 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa