Narzędzie do monitoringu stopnia wdrażania standardów funkcjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii organizuje spotkanie konsultacyjne, podczas którego zostanie ustalona ostateczna wersja narzędzia do monitoringu stopnia wdrażania standardów funkcjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Spotkanie odbędzie się w dniach 30–31 maja 2019 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku.

W spotkaniu wezmą udział autorzy narzędzia oraz wizytatorzy wskazani przez kuratorów oświaty.

Będzie to ostatnie spotkanie dotyczące tego opracowania, dedykowanego pracownikom nadzoru pedagogicznego w związku z zadaniami określonymi przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz.U. z 2017 r. poz. 1606).

Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Ekspertów powołany przy Wydziale Resocjalizacji i Socjoterapii ORE miało na celu stworzenie narzędzia do monitoringu, umożliwiającego skuteczną realizację zadań wynikających z nadzoru pedagogicznego i tym samym przyczyniającego się do wzrostu jakości funkcjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych na terenie kraju.

W tworzeniu narzędzia wzięli udział eksperci ze środowiska akademickiego:

  • dr Arkadiusz Kamiński z Uniwersytetu Wrocławskiego jako koordynator prac Zespołu Ekspertów,
  • prof.zw. dr hab. Marek Konopczyński z Uniwersytetu w Białymstoku,
  • dr hab. Justyna Siemionow z Uniwersytetu Gdańskiego,
  • dr Aleksander Mańka z Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu,
  • dr Mariusz Dobijański z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach,
  • dr Hubert Kupiec z Uniwersytetu Szczecińskiego,
  • dr Magdalena Staniaszek z Uniwersytetu Łódzkiego,
  • mgr Sławomir Moczydłowski Dyrektor MCEiRS w Goniądzu.

 

PROGRAM RAMOWY SPOTKANIA INFORMACYJNO-KONSULTACYJNEGO

Ostatnia aktualizacja: 20 maja 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa