Konferencja „Microsoft EduDays 2019 – Szkoła Przyszłości”

Konferencja „Microsoft EduDays 2019 – Szkoła Przyszłości”, w której uczestniczyli przedstawiciele edukacji, samorządów i instytucji centralnych, odbyła się 16 maja 2019 r. w Warszawie. Patronami spotkania, zorganizowanego przez zespół Microsoft dla Edukacji oraz partnerów (m.in. firmy Acer, Dell, HP, Lenovo, Samsung), byli Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) i Instytut Badań Edukacyjnych (IBE).

Celami konferencji było:

  • zaprezentowanie szkoły przyszłości, która w procesie nauczania wykorzystuje najnowsze technologie;
  • przedyskutowanie rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję, technologię blockchain czy uczenie maszynowe, które w połączeniu z kreatywnością zmieniają świat;
  • przedstawienie najlepszych praktyk i projektów edukacyjnych;
  • podzielenie się bogatym doświadczeniem z całego świata.

Wszyscy uczestnicy mogli porozmawiać z ekspertami i przetestować gotowe do wdrożenia rozwiązania w interaktywnej strefie Szkoły Przyszłości, takie jak: usługi w technologii 3D, VR (Virtual Reality, czyli wirtualna rzeczywistość), AR (Augmented Reality, czyli rzeczywistość rozszerzona), MR (Mixed Reality, czyli mieszana rzeczywistość); oprogramowanie edukacyjne np. do nauki zarządzania firmą; ergonomiczne meble dla uczniów i pracowników.

Sesję plenarną rozpoczęła prezentacja zatytułowana „Wysoko, wyżej, najwyżej. Trening motywacyjny Artura Partyki”. Gość specjalny konferencji Artur Partyka – mówca motywacyjny, wybitny sportowiec – podzielił się swoim doświadczeniem w osiąganiu wyznaczonych celów oraz realizowaniu planów długo- i krótkoterminowych dzięki pasji, motywacji, zaangażowaniu, zdyscyplinowaniu, pomocy wychowawcy i trenera.

Następnie Olga Svyrydenko – Teacher Engagement Manager, Microsoft Central & Eastern Europe – przedstawiła „Ramy transformacji edukacji: uzyskanie cyfrowej transformacji edukacji”. Istotne jest wdrażanie programów mających na celu wzmocnienie pozycji i rozwój każdego ucznia i nauczyciela, zastosowanie nowych technologii edukacji w celu uzyskania lepszych wyników i przygotowania uczniów na przyszłość, a także rozwijanie systemów edukacji zgodnie z postępem technologicznym.

Działania MEN na rzecz transformacji cyfrowej szkół omówił Rafał Lew-Starowicz – Zastępca Dyrektora w Departamencie Podręczników, Programów i Innowacji MEN. Wśród działań zrealizowanych i zainicjowanych na przestrzeni ostatnich czterech lat przez ministerstwo znalazły się: nowa podstawa programowa przedmiotu informatyka, nauczanie programowania, Rządowy Program Aktywna Tablica MEN, projekt „Ogólnopolska Sieć Edukacyjna”, projekt „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego”, Rada Informatyzacji Edukacji, ramy prawne – ustawa Prawo oświatowe, wyposażenie szkół, prowadzenie szkoleń dla dyrektorów i nauczycieli ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji cyfrowych, bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

Korzyści i wyzwania wykorzystania nowych technologii w nauczaniu w świetle badań naukowych zaprezentował dr Maciej Jakubowski – Evidence Institute, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Z badań dotyczących skuteczności cyfrowych narzędzi w edukacji wynika, że technologia sama w sobie nie przyczynia się do poprawy jakości nauczania. Nowe technologie tworzą zagrożenia, których nie każdy uczeń i nauczyciel jest świadomy i nie ze wszystkimi potrafi sobie poradzić. Efektywne korzystanie z technologii wymaga zmian w organizacji pracy i w metodach nauczania.

Po sesji plenarnej odbyły się sesje równoległe konferencji:

  • Strategia rozwoju JST – na temat transformacji cyfrowej edukacji na poziomie miasta i regionu, innowacyjnej edukacji w Rzeszowie, projektu „Microsoft Flagship School”;
  • Szkoły i nauczyciele – na temat rozwijania u uczniów kompetencji przyszłości, projektu „Szkoła Przyszłości” w Zespole Szkół nr 1 w Piasecznie oraz projektu „Innowacyjna edukacja w Rzeszowie” w Szkole Podstawowej nr 18;
  • Technologie przyszłości – „Co nowego i modnego jest w IT – przegląd istotnych słów kluczowych”.

Więcej informacji na stronie internetowej konferencji

Ostatnia aktualizacja: 22 maja 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa