Seminarium EPALE „Trenerskie inspiracje. Uczymy siebie, by uczyć innych”

Seminarium EPALE „Trenerskie inspiracje. Uczymy siebie, by uczyć innych”, zorganizowane dla osób uczących dorosłych oraz odpowiedzialnych za ich rozwój przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji oraz Krajowe Biuro EPALE pod patronatem Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego, odbyło się 16 kwietnia 2019 r. w Warszawie.

Celem seminariów EPALE jest promowanie wysokiej jakości uczenia się dorosłych w Europie, m.in. poprzez umożliwienie wymiany doświadczeń sprzyjającej doskonaleniu kompetencji zawodowych.

Podczas seminarium poruszono następującą problematykę:

  • Platforma EPALE jako źródło trenerskich inspiracji;
  • Strategia trenera na wyzwania świata coraz bardziej cyfrowego;
  • Trener – „drogowskaz” czy przewodnik po uczeniu się;
  • Oferta programu Erasmus+ sektora Edukacja dorosłych dla organizacji prowadzących szkolenia;
  • Stachanowcy kreatywności. Czy da się dokręcić śrubę;
  • Fakty i mity o edukacji dorosłych.

Obecnie platforma EPALE, czyli Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie, skupia użytkowników ze wszystkich krajów UE, w tym ponad 3000 użytkowników z Polski; oferuje różnorodne materiały (np. nagrania wideo, e-książki) na różne tematy (np. w czerwcu i lipcu 2019 r. zostanie poruszony temat pozaformalna i nieformalna edukacja) . Liczba unikalnych wejść na stronę w miesiącu wynosi ok. 12 000.

Biorąc pod uwagę aspekty otaczającej rzeczywistości, osoby uczące dorosłych powinny m.in. korzystać z alternatywnych źródeł wiedzy; uwzględniać kształcenie asynchroniczne oraz nieliniowy sposób myślenia; dążyć do poznania swoich klientów i elastycznie reagować na ich potrzeby; formułować komunikaty proste, konkretne, wiarygodne, emocjonalne, nieoczekiwane; angażować się i wychodzić poza ramy np. branży czy szkoleń.

Osoby uczące dorosłych mogą uczyć się efektywniej, dzięki poznaniu funkcjonowania mózgu, zagadnień neuronauki, wyników badań naukowych; sięgając do różnorodnych zasobów internetu, np. streszczeń interesujących książek; pracując nad swoimi mocnymi stronami; dyskutując w grupie np. nad wspólnie przeczytanym artykułem czy obejrzanym filmem; uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach rozwojowych w ramach unijnych projektów; korzystając z superwizji; organizując własne środowisko do nauki, do rozwoju itp. Mogą również wyzwalać w sobie kreatywność, która jest potrzebna zarówno w pracy zawodowej, jak i w życiu codziennym, poznając czynniki warunkujące jej rozwój oraz stosując sposoby, techniki, narzędzia wspierające twórcze myślenie.

Funkcjonuje sporo przekonań na temat edukacji dorosłych, np. dorośli najskuteczniej uczą się przez doświadczenie, najlepszym modelem uczenia dorosłych jest cykl Kolba. W procesie uczenia się dorosłych trzeba zadbać o właściwe warunki sprzyjające efektywności całego procesu, w tym o: świadomość celu uczenia się, wzbudzenie motywacji do samodoskonalenia, możliwość porównania zdobywanej wiedzy z dotychczasowymi doświadczeniami oraz zastosowania zdobywanej wiedzy i umiejętności w praktyce.

Uczestnicy seminarium zapoznali się z ofertą programu Erasmus+ sektora Edukacja dorosłych dla organizacji prowadzących szkolenia. Jednym z wdrażanych przez FRSE projektów jest projekt „SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych”, finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Zostali także zaproszeni na inne wydarzenia dotyczące uczenia się dorosłych, o których informacje są zamieszczane za pomocą narzędzia Kalendarz wydarzeń na platformie EPALE.

Najbliższe Webinarium EPALE „Czym jest obywatelstwo i jak je rozwijać?” odbędzie się 24 kwietnia 2019 r. o godz. 10:30.

Ostatnia aktualizacja: 19 kwietnia 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa