Ogólnopolski Dzień Informacyjny Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

8 stycznia 2019 r. odbył się w Warszawie Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Spotkanie rozpoczęły wystąpienia przedstawicieli Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), przybliżające ogólne zasady programu Erasmus+. Szczególnie cenne informacje mogli uzyskać nowi wnioskodawcy, którzy chcieliby rozpocząć współpracę międzynarodową w ramach unijnych programów edukacyjnych. Program Erasmus+ umożliwia rozwijanie umiejętności, dzięki czemu możliwe staje się funkcjonowanie w społeczeństwie opartym na wiedzy, oraz odnoszenie sukcesów.

Podczas prezentacji podano informacje, że z programu skorzysta w sumie ok. 4 mln osób oraz 125 tys. instytucji w całej Europie. W Polsce w ramach programu na projekty zostanie wykorzystane ok. 1 mld euro. Istotnymi aspektami programu Erasmus+ są: uznawanie i poświadczenie umiejętności i kompetencji, upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektów, otwarty dostęp do materiałów, wymiar międzynarodowy, wielojęzyczność.

Struktura programu Erasmus+ obejmuje trzy główne typy działań zwane akcjami kluczowymi. Akcja 1 dotyczy „Mobilności edukacyjnej”, Akcja 2 „Współpracy na rzecz innowacji i dobrych praktyk”, Akcja 3 „Wsparcia w reformowaniu polityk”. W ramach programu Erasmus+ projekty edukacyjne mogą realizować organizacje i instytucje z 28 państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) oraz Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Turcji, byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, a od 2019 r. również Serbii. W niektórych akcjach mogą też uczestniczyć podmioty z krajów partnerskich spoza UE.

Kolejnym etapem spotkania były sesje tematyczne podzielone na bloki:

 • Erasmus+ sektor szkolnictwa wyższego,
 • Erasmus+ sektor kształcenia i szkoleń zawodowych,
 • Erasmus+ sektor edukacji dorosłych,
 • Erasmus+ sektor szkolnictwa wyższego,
 • Erasmus+ sektor edukacji szkolnej,
 • Erasmus+ sektor młodzieży,
 • Upowszechnianie rezultatów w projektach edukacyjnych,
 • SALTO i TCA (system wsparcia rozwoju kompetencji oraz budowanie partnerstw międzynarodowych),
 • PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) dla sektora edukacji szkolnej,
 • Erasmus+ działania międzysektorowe,
 • Europejski Korpus Solidarności,
 • Programy bilateralne wymian młodzieży,
 • eTwinning,
 • Eurodesk.

Podczas sesji można było uzyskać szczegółowe informacje na temat celów programu w obszarze poszczególnych sektorów, głównych działań, zasad formalnych, takich jak czas trwania mobilności, organizacji uczestniczących, terminów składania wniosków, podstawowych kategorii budżetowych, wsparcia językowego, narzędzi wspierających. Istotnymi elementami poszczególnych sesji było przybliżenie podstawowych faz zarządzania projektem, kryteriów oceny projektu oraz najczęstszych błędów popełnianych na etapie składania wniosków.

W przerwie między kolejnymi blokami sesji tematycznych odbyła się ceremonia wręczenia nagród w konkursie fotograficznym SElfie+. Poprzez dodanie zdjęć oraz opisów działań na platformie SElfie+ realizatorzy projektów mogą pochwalić się swoimi dokonaniami, upowszechniać wyniki pracy nad projektem, a przede wszystkim pokazać potencjalnym przyszłym beneficjentom programów wspieranych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, że warto korzystać z jej oferty. Społeczność SElfie+ daje okazję do zaprezentowania najciekawszych relacji z działań projektowych, jak również do wymiany doświadczeń, inspirowania instytucji działających w obszarze edukacji oraz zabawy połączonej z uczeniem się.

Podczas spotkania jednocześnie odbywały się konsultacje, podczas których beneficjenci mieli możliwość rozmowy z ekspertami, zadania pytań, rozwiązania problemów czy znalezienia inspiracji do nowych projektów. W trakcie Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego Programu Erasmus+ dla przyszłych i obecnych beneficjentów dostępne były punkty informacyjne programów i inicjatyw wspierających program Erasmus+, m.in. Eurodesk, Europass, eTwinnig, EPALE (Elektronicznej platformy na rzecz uczenia się dorosłych w Europie), PO WER czy Zespołu Ekspertów ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training).

Doskonałą okazją do poznania projektów realizowanych przez beneficjentów oraz wymiany doświadczeń i czerpania inspiracji do nowych działań w ramach programu Erasmus+ były Targi Dobrych Praktyk, które jednocześnie odbywały się w trakcie Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego.

Punkty informacyjne programów wspierających program Erasmus+
Stoisko Wydawnictwa FRSE
Uczestnicy Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego Programu Erasmus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności
Punkty informacyjne programów wspierających program Erasmus+
Ceremonia wręczenia nagród w konkursie fotograficznym SElfie+
Ceremonia wręczenia nagród w konkursie fotograficznym SElfie+

Ostatnia aktualizacja: 10 stycznia 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa