Nowe publikacje z zakresu doradztwa zawodowego

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi publikacjami projektu „Euroguidance Poland/Eurodoradztwo Polska”, realizowanego w ramach Programu Erasmus+ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

„Zafascynowani światem. Efektywne wspieranie rozwoju zdolności i zainteresowań uczniów w codziennej praktyce szkolnej”, Tomasz Knopik

Publikacja prezentuje najważniejsze ujęcia teoretyczne odnoszące się do zagadnienia zdolności i zainteresowań oraz zawiera gotowe ćwiczenia do bezpośredniego wykorzystania w praktyce szkolnej.. Ma na celu zwrócenie uwagi na kluczową rolę wspomagania uczniów w rozwijaniu własnych talentów i zainteresowań w procesie kształcenia i wychowania na każdym etapie edukacji.

„Mobilność edukacyjno-zawodowa uczniów szkół zawodowych”, Wioleta Duda

Publikacja przeznaczona jest dla uczniów i nauczycieli, pedagogów, doradców zawodowych, dla których zagadnienie mobilności edukacyjno-zawodowej jest ważne w kontekście późniejszego funkcjonowania jednostki na rynku pracy.

Publikacje znajdują się na stronie projektu.

Ostatnia aktualizacja: 14 stycznia 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa