II Forum Szkół Rzemiosła

podpisanie porozumienia między MEN a ZRP
podpisanie porozumienia między MEN a ZRP

29 stycznia 2019 r. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie odbyło się II Forum Szkół Rzemiosła. Celem wydarzenia było zaprezentowanie oferty szkół prowadzonych przez organizacje rzemiosła. W spotkaniu uczestniczyła Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska.

W trakcie Forum zostało podpisane odnowione porozumienie o współpracy pomiędzy Związkiem Rzemiosła Polskiego i Ministerstwem Edukacji Narodowej w zakresie podnoszenia jakości i efektywności szkolnictwa branżowego. W imieniu Związku Rzemiosła Polskiego porozumienie podpisał Jan Gogolewski – Prezes Związku.

Spotkanie podsumowała dyskusja na temat wdrażania zmian wynikających z modernizacji systemu szkolnictwa branżowego.

W II Forum Szkół Rzemiosła uczestniczyli zaproszeni goście: senator Małgorzata Kopiczko, poseł Joanna Fabisiak oraz Piotr Bartosiak – Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego MEN. Wzięły w nim udział także przedstawicielki Ośrodka Rozwoju Edukacji: Marta Koch-Kozioł z Wydziału Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego oraz Joanna Saska-Dymnicka z Wydziału Edukacja dla Rynku Pracy.

podpisanie porozumienia między MEN a ZRP
wystąpienie Anny Zalewskiej, Minister Edukacji Narodowej

Ostatnia aktualizacja: 7 lutego 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa