Monter stolarki budowlanej

W ofercie kształcenia branżowego znajduje się atrakcyjny na rynku pracy zawód – monter stolarki budowlanej.

W grudniu 2018 r. w Wydziale Edukacji dla Rynku Pracy Ośrodka Rozwoju Edukacji powołano zespół ekspertów, którego zadaniem było zmodyfikowanie projektu podstawy programowej kształcenia branżowego zawodu monter stolarki budowlanej (symbol cyfrowy 712906).

Wprowadzenie tego zawodu do oferty edukacyjnej i klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego było odpowiedzią na zapotrzebowanie na rynku pracy branży budowlanej na wysoko wykwalifikowanych pracowników zajmujących się m.in. montażem okien i drzwi balkonowych, bram, osłon okiennych i drzwiowych.

Zawód monter stolarki budowlanej jest zawodem jednokwalifikacyjnym. Posiada III poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK), a kwalifikacja BUD.10. „Wykonywanie robót związanych z montażem stolarki budowlanej” znajduje się na trzecim poziomie PRK.

Zawód monter stolarki budowlanej według zmodyfikowanej podstawy będzie kształcony w trzyletniej branżowej szkole I stopnia od roku szkolnego 2018/2019. Możliwa też będzie nauka kwalifikacji „Wykonywanie robót związanych z montażem stolarki budowlanej” na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Podczas opracowania podstawy programowej w konsultacjach uczestniczyli przedstawiciele:

  • Wydawnictwa Forum – Magazyn biznesowy dla firm z branży okien drzwi i fasad, bram garażowych i rolet,
  • Związku Producentów, Dostawców i Dystrybutorów „Polskie Okna i Drzwi”,
  • pracodawców – firma FAKRO.

Na specjalnie utworzonym portalu oraz podczas konsultacji telefonicznych wskazywali swoje spostrzeżenia i uwagi.

Z projektem podstawy można zapoznać się w Projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zawodów szkolnictwa branżowego.

Ostatnia aktualizacja: 28 grudnia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa