Szkolenie „Ewaluacja programów profilaktycznych w MOW i MOS”.

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii ORE zaprasza do udziału w szkoleniu „Ewaluacja programów profilaktycznych w MOW i MOS”. Dwudniowe szkolenie stacjonarne odbędzie się w dniach 27–28.11.2018. Zgłoszenia przyjmowane są do 19.11.2018.

Celem szkolenia jest wsparcie merytoryczne pracowników młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS) w zakresie ewaluacji programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym/niedostosowanej społecznie.

Warsztat prowadzony jest przez dr Agnieszkę Pisarską – psycholog, adiunkt w Pracowni Profilaktyki Młodzieżowej „Pro-M” Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Autorkę i współautorkę wielu publikacji naukowych oraz popularno-naukowych na temat zachowań ryzykownych młodzieży oraz profilaktyki i promocji zdrowia. Współautorkę programów profilaktyki uniwersalnej (Programu Domowych Detektywów oraz Programu Fantastyczne Możliwości) oraz profilaktyki wskazującej (Szkolna Interwencja  Profilaktyczna). Członek Zespołu ds. Rekomendacji i Oceny Programów Profilaktyki i Promocji Zdrowia Psychicznego.

Zagadnienia realizowane podczas warsztatu

  • Zasady konstrukcji programów według metody Planowania Zorientowanego na Cel
  • Znaczenie diagnozy i ewaluacji w procesie konstruowania programu profilaktycznego
  • Podstawy ewaluacji oraz podstawowe pojęcia
  • Kryteria ewaluacji programów profilaktycznych
  • Ustalanie i wybór kryteriów ewaluacji
  • Pytania ewaluacyjne i związane z nimi poziomy ewaluacji
  • Metody ilościowe i jakościowe
  • Wskaźniki wykorzystywane w badaniach ewaluacyjnych
  • Schematy badawcze
  • Korzyści z ewaluacji

Więcej informacji i zapisy na stronie www.szkolenia.ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 16 listopada 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa