Szkolenie „Marketing szkół i placówek oświatowych”

fot.Fotolia.com
fot.Fotolia.com

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy ogłasza rekrutację na szkolenie „Marketing szkół i placówek oświatowych” realizowane w formie blended learning.

Część online szkolenia na platformie edukacyjnej Ośrodka Rozwoju Edukacji będzie odbywać się od 15 października do 25 listopada, a część stacjonarna – Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku od 23 do 25 listopada 2018 r.

Celem szkolenia jest:

  • upowszechnienie informacji na temat kształcenia zawodowego i ustawicznego z uwzględnieniem wprowadzanych zmian;
  • podniesienie kompetencji w zakresie marketingu i promocji szkół i placówek prowadzących  kształcenie branżowe zawodowe, ustawiczne;
  • zastosowanie działań marketingowych w pracy szkoły placówki;
  • upowszechnienie informacji o zintegrowanym systemie kwalifikacji, uczeniu się przez całe życie oraz ECVET.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych zatrudnionych w placówkach doskonalenia nauczycieli, doradców metodycznych zajmujących się kształceniem zawodowym, wdrażających marketing oświatowy w kontekście zintegrowanego sytemu kwalifikacji, idei uczenia się przez całe życie, europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET) oraz europejskich ram odniesienia na rzecz zapewniania jakości.

Szkolenie dostarczy podstawowej wiedzy na temat elementów marketingu oświatowego w kontekście zintegrowanego sytemu kwalifikacji, idei uczenia się przez całe życie oraz ECVET.

Organizatorzy zapewniają bezpłatny udział w spotkaniu stacjonarnym (zakwaterowanie w pokojach wieloosobowych i wyżywienie w Centrum Szkoleniowym Ośrodka Rozwoju Edukacji, ul. Paderewskiego 77, 05-070 Sulejówek). Koszty dojazdu uczestnicy pokrywają sami. Parking na terenie Centrum Szkoleniowego jest nieodpłatny.

Szczegółowe informacje i formularz rejestracyjny        

Termin przyjmowania zgłoszeń: 10 października 2018 r. za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego szkolenia.ore.edu.pl

Osoba do kontaktu: Bogdan Kruszakin, e-mail: bogdan.kruszakin@ore.edu.pl, tel.: 22 345 37 58 lub 22 345 3700 wew. 499

Mapa dydaktyczna szkolenia „Marketing szkół i placówek oświatowych”

Wykres „Marketing szkół i placówek oświatowych” Zajęcia integracyjno-organizacyjne [LLL].1. Uczenie się przez całe życie [LLL].1.01. Zintegrowany system kwalifikacji [LLL].1.02. Funkcjonowanie i uwarunkowania rynku edukacyjnego [LLL].1.03. Kształcenie w formach szkolnych [LLL].1.04. Kształcenie w formach pozaszkolnych [LLL].1.05. Transfer osiągnięć i zapewnianie jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym ECVET [EMO].3. Elementy marketingu oświatowego [EMO].3.01. Wprowadzenie do marketingu [EMO].3.02. Rola marketingu w usługach edukacyjnych [EMO].3.03. Badanie rynku edukacyjnego [EMO].3.04. Planowanie działań marketingowych [EMO].3.04. Organizacja promocji w szkole/placówce/ośrodku Podsumowanie

 

Ostatnia aktualizacja: 1 października 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa