Konferencja „Szkoła i biznes – pozytywny model współpracy szkoły zawodowej z pracodawcami”

2 października 2018 r. w Myślenicach odbyła się regionalna konferencja „Szkoła i biznes – pozytywny model współpracy szkoły zawodowej z pracodawcami branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej”. Zorganizowała ją Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach. Konferencję poprowadzili uczniowie szkoły, którzy powitali gości, prelegentów i uczestników.

Konferencję otworzył Dyrektor ZSP Małopolskiej Szkoły Gościnności Jerzy Niedenthal, który już na wstępie zaprosił na prezentację nowoczesnej bazy technodydaktycznej szkoły, jak również na „specjały kuchni” przygotowane przez uczniów, czyli słodki poczęstunek w czasie przerw kawowych i obiad.

Pierwszym prelegentem konferencji była Aleksandra Bałchan-Wiśniewska z Biura Kształcenia Zawodowego i Edukacji Dorosłych FRSE. W swoim wystąpieniu zaprezentowała program Erasmus+, przedstawiła akcje Erasmusa+ i omówiła zagraniczne staże i praktyki uczniów oraz nauczycieli jako atrakcyjną formę kształcenia praktycznego.

Temat mobilności zawodowej kontynuowała w swojej prezentacji Bożena Mayer-Gawron, Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, ekspert MEN ds. ECVET, która językiem korzyści omówiła zastosowanie w praktyce systemu Europejskiego akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET) dla uczniów i nauczycieli. Podając wiele przykładów ze swojego doświadczenia zawodowego, podkreśliła, że zagraniczne staże i praktyki uczniów oraz nauczycieli mają pozytywny wpływ na rozwój ich kompetencji i umiejętności.

Bożena Mayer-Gawron zachęcała także do wykorzystywania podstaw programowych kształcenia w zawodach, które są napisane językiem efektów, w procesie potwierdzania nabytych kompetencji podczas praktyk i staży zagranicznych. Ich uczestnicy otrzymują unijne certyfikaty potwierdzania nabytych kwalifikacji, jakimi są Europass czy ECVET.

W dalszej części konferencji zaprezentowano model praktycznego kształcenia zawodowego u pracodawców w branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej na przykładzie Małopolskiej Szkoły Gościnności w Myślenicach. Agata Suszczyńska, Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego podkreśliła, że kształcenie zawodowe się zmienia. Pracodawcy jako realni partnerzy edukacji zawodowej podejmują działania, gdyż chcą mieć wpływ na wykształcenie przyszłych pracowników, m.in. współuczestniczą przy tworzeniu klas patronackich. W regionie w wyniku konkursu powstało 47 Centrów Kompetencji Zawodowych – to mocne punkty na mapie, wyspecjalizowane branżowo, które współpracują z pracodawcami krajowymi i zagranicznymi. W Małopolsce organizowane są liczne wydarzenia wspierające kształcenie zawodowe.

Jolanta Turek, Kierownik Kształcenia Praktycznego Małopolskiej Szkoły Gościnności w Myślenicach opowiedziała uczestnikom konferencji o znaczeniu nazwy szkoły gościnności i szerokiej współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi – z siecią hoteli Accor/Hotels, ze szkołami, m.in.: Tianjin Maritime College w Chinach, Gertrud-Bäumer-Berufskolleg w Lüdenscheid (Niemcy), szkołą w miejscowości Bekescsaba na Węgrzech.

Podkreśliła także, że celem szkoły jest budowanie marki poprzez prezentowanie umiejętności zawodowych uczniów podczas wydarzeń edukacyjnych organizowanych w branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej. W konsekwencji szkoła uczestniczy w licznych konkursach, festiwalach, targach, spotkaniach autorskich, imprezach lokalnych, m.in. Terra Madre-Slow Food Festival Kraków, Targach Edukacyjnych – Festiwalu Zawodów w Małopolsce, Międzynarodowym konkursie kulinarnym „Smak Gościnności”, Ogólnopolskim Konkursie Turystyczno-Hotelarskim „Mistrz Gościnności – Concierge” i wielu innych.

W dalszej części konferencji wystąpił Frédéric de Touchet, Konsul Generalny Francji w Krakowie. Razem ze swoimi współpracownikami omówił obecną działalność Instytutu Francuskiego w Krakowie i w Warszawie, a następnie zaproponował rozszerzenie współpracy w zakresie szkoleń stacjonarnych oraz online dla nauczycieli języka francuskiego zawodowego dla branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej.

Kolejnym prelegentem był prof. nadzw. dr Tadeusz Burzyński – Wiceprzewodniczący Rady ds. Kompetencji Sektora Turystyki. W swoim wystąpieniu omówił zadania Rady Sektorowej, m.in. prowadzone przez Radę badania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji potrzebnych dla turystyki. Wkrótce pojawi się sześć raportów i raport sumaryczny z ww. badań.

Dr Marek Nocoń, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej omówił model kompetencji trenera branży HORECA, projekt partnerski Erasmus „Trener kadr sektora turystycznego”.

W dalszej części konferencji odbyły się dwa warsztaty:

  1. Warsztat dla uczestników konferencji z zastosowania systemu ECVET. Podczas warsztatu Bożena Mayer-Gawron omówiła przykładowe formularze „Porozumienia o programie zajęć ECVET dla mobilności osób uczących się w ramach sektora Kształcenia i szkolenia zawodowe w programie Erasmus+” dla zawodu kucharz i technik hotelarstwa. W ćwiczeniu uczestnicy korzystali z podstaw programowych kształcenia zawodowego. Prowadzący przedstawił i omówił również wykaz czynności dla nauczycieli kształcenia zawodowego i ogólnego wykonywanych w czasie stażu „Job shadowing” w szkołach partnerskich za granicą.
  2. Warsztat „Papiery do kariery” dla grupy uczniów ZSP Małopolskiej Szkoły Gościnności z zastosowania dokumentów Europass w planowaniu ścieżki kariery uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Warsztat przeprowadził Mariusz Grzyb z Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana w Krakowie, konsultant Eurodesk.

Po warsztatach Dyrektor ZSP Małopolskiej Szkoły Gościnności Jerzy Niedenthal zaprosił uczestników konferencji na prezentację nowoczesnej bazy technodydaktycznej Małopolskiej Szkoły Gościnności w Mysłowicach. Uczestnicy mogli zobaczyć nowoczesne pracownie dydaktyczne m.in. kuchnie, pracownię baristyczną, salę bankietową, pokazowe pokoje hotelowe, pracownie usług kosmetycznych, pracownię informatyczną wyposażoną w laptopy z oprogramowaniem sieci hoteli Accor/Hotels, nowoczesną infrastrukturę sportową, zmodernizowany internat z kuchnią i przestronną stołówkę spełniającą normy HACCP.

Konferencja zakończyła się obiadem w sali bankietowej. Uczniowie przygotowali smaczne dania i słodki poczęstunek. Obsługa kelnerska zrobiła pozytywne wrażenie nie tylko nienagannym strojem, lecz także życzliwą i profesjonalną obsługą.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć!

ZSP Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach
Otwarcie regionalnej konferencji "Szkoła i biznes" - pozytywny model współpracy szkoły zawodowej z pracodawcami branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej przez Panią Bożenę Mayer-Gawron, Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, eksperta MEN ds. ECVET i Dyrektora ZSP Małopolskiej Szkoły Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach Pana Jerzego Niedenthal
Schody na stołówkę w ZSP Małopolskiej Szkole Gościnności w Myślenicach
Pracownie dydaktyczne: Pracownia manicure w ZSP Małopolskiej Szkole Gościnności w Myślenicach
Pracownie dydaktyczne: Pracownia kosmetyczna w ZSP Małopolskiej Szkole Gościnności w Myślenicach
Pracownie dydaktyczne: Sala bankietowa w ZSP Małopolskiej Szkole Gościnności w Myślenicach
Identyfikator ucznia w ZSP Małopolskiej Szkole Gościnności w Myślenicach
Pracownie dydaktyczne: Sala bankietowa w ZSP Małopolskiej Szkole Gościnności w Myślenicach
Pracownie dydaktyczne: Kuchnia w ZSP Małopolskiej Szkole Gościnności w Myślenicach
Pracownie dydaktyczne: Kuchnia w ZSP Małopolskiej Szkole Gościnności w Myślenicach
Pracownie dydaktyczne: Pracownia baristyczna w ZSP Małopolskiej Szkole Gościnności w Myślenicach
Strona tytułowa prezentacji na regionalną konferencję "Szkoła i biznes" - pozytywny model współpracy szkoły zawodowej z pracodawcami branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej
Nowoczesna infrastruktura sportowa w ZSP Małopolskiej Szkole Gościnności w Myślenicach

Ostatnia aktualizacja: 8 października 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa