Kurs e-learningowy „Jak przygotować kurs on-line na platformie Moodle”

Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego ogłasza rekrutację na bezpłatny kurs „Jak przygotować kurs on-line na platformie Moodle”  realizowany w formie on-line na Platformie Edukacyjnej.

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli, którzy będą przygotowywać kursy on-line w swojej placówce. Tworzenie kursu on-line wymaga odpowiedniego metodycznego przygotowania zajęć, w tym opanowania umiejętności tworzenia i doboru materiałów dydaktycznych, prawidłowego komponowania i osadzania na platformie. Aktywny udział w kursie pozwoli jego uczestnikom zdobyć taką wiedzę i umiejętności, by w przyszłości mogli oni samodzielnie stworzyć własny kurs on-line, wykorzystując w tym celu możliwości platformy Moodle.

Na tym kursie uczestnicy zdobędą podstawowe umiejętności pracy na znanych i nieznanych składowych platformy Moodle: Forum, Chat, Słownik, Głosowanie, Wiki, Zadanie, Quiz, Opinia zwrotna. Będą wykonywali ćwiczenia praktyczne pracując zdalnie indywidualnie i grupowo. Wiedza i doświadczenie uzyskane po ukończeniu tego kursu pozwoli jego uczestnikom na szersze stosowanie wybranych składowych platformy Moodle – przeznaczonych do realizacji wyszukanych zadań edukacyjnych, dostosowując je do określonych wymagań metodycznych  i swoich potrzeb.

Aby wziąć udział w rekrutacji na kurs, należy wypełnić formularz rekrutacyjny – nie później niż do dnia 30.07.2018 r. godz. 23.55.

W formularzu rekrutacyjnym należy wstawić link na stronę internetową swojej szkoły/Placówki oraz link na szkolną platformę Moodle. Jest to warunek konieczny – niezbędny do realizacji programu kursu.
Szkoły, które nie mają swojej platformy Moodle, mogą ją zainstalować na swoim serwerze. Program platformy Modle jest bezpłatny i dostępny w Internecie w różnych wersjach. Zalecane są wersje najnowsze.

Chętnych zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego.
Po wypełnieniu formularzy rekrutacyjnych zostanie przeprowadzona rekrutacja na kurs. Podczas rekrutacji bierzemy między innymi pod uwagę poprawność wypełnienia formularza rekrutacyjnego – w tym poprawne linki oraz kolejność zgłoszeń.
Informacja o wyniku rekrutacji zostanie wysłana droga mailową do wszystkich osób, które wypełnią formularz rekrutacyjny.

Więcej informacji:

Andrzej Brzozowski email: andrzej.brzozowski@ore.edu.pl, telefon: (22) 345-37-13

 

Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa