IX Kongres Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Goniądzu

Logo Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Goniądzu
Logo Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Goniądzu
W dniach 17–19 września 2018 roku odbędzie się IX Kongres Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, organizowany przez Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu. Celem spotkania jest wymiana doświadczeń, prezentacja dobrych praktyk i omówienie najważniejszych problemów funkcjonowania placówek resocjalizacyjnych.

Zaplanowano także kolejną edycję konkursu „Prometeusz” na najciekawsze programy edukacyjno-wychowawcze realizowane w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.
Szczegółowe informacje na stronie www.kongres.mowgoniadz.pl

Ostatnia aktualizacja: 18 lipca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa