PRZETWORNIK. VII ogólnopolski przegląd twórczości wychowanków MOW i MOS

Zachęcamy do udziału w VII ogólnopolskim przeglądzie twórczości wychowanków MOW i MOS PRZETWORNIK organizowanym przez MOW Trzebież. Wydarzenie odbędzie się w dniach 20–22 maja 2018 r.

Celem PRZETWORNIKA jest umożliwienie wychowankom młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS) zaprezentowania swojej twórczości w profesjonalnych warunkach scenicznych. Młodzież podczas przeglądu wymieni także doświadczenia i znajdzie inspirację do dalszego zaangażowania w rozwój swoich uzdolnień. Program PRZETWORNIKA obejmuje m.in. prezentacje sceniczne wychowanków (w tym pokazy z udziałem publiczności z lokalnej społeczności, w przypadku grup o większym doświadczeniu scenicznym), galerię rękodzieła wychowanków, warsztaty artystyczne, spotkania ze znanymi artystami.

Wszystkie informacje (w tym regulamin, karta zgłoszenia, reportaże z poprzednich edycji) znajdują się na stronie PRZETWORNIKA

VII PRZETWORNIK objęty jest honorowym patronatem Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Krótki filmowy reportaż z zeszłorocznego PRZETWORNIKA

Obszerny reportaż prezentujący założenia PRZETWORNIKA

Ostatnia aktualizacja: 23 kwietnia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa