Centralna Platforma Dyskusyjna Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego

spotkanie Centralnej Platformy Dyskusyjnej Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego
spotkanie Centralnej Platformy Dyskusyjnej Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego

10 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie Centralnej Platformy Dyskusyjnej Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego w projekcie Eurodoradztwo Polska, w programie Erasmus+. Najważniejszym celem Platformy jest integracja działań z obszaru poradnictwa zawodowego podejmowanych przez różne podmioty.

Uczestnicy zaprezentowali swoje doświadczenia i wymienili się dobrymi praktykami realizowanymi przez ich instytucje na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Obrony Narodowej, Centralnego Zarządu Służby Więziennej, Konwentu Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy i Forum Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy, Zarządu Głównego Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego, Związku Rzemiosła Polskiego oraz Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP.

W spotkaniu uczestniczyli także wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji Bożena Mayer-Gawron, Marta Koch-Kozioł – ekspert wiodący w projekcie „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego” oraz Jerzy Bielecki – kierownik Wydziału Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego.

W swoim wystąpieniu przedstawiciele ORE zaprezentowali działania realizowane na rzecz rozwoju doradztwa zawodowego oraz projekty PO WER: „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego”, „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych”, „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego”. Przedstawiono również działania realizowane w projekcie Eurodoradztwo Polska/Euroguidance Poland w ramach programu Erasmus+.

Spotkanie w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadziła Ewa Flaszyńska, Dyrektor Departamentu Rynku Pracy.

Źródło: mpips.gov.pl
Fot: mpips.gov.pl

Ostatnia aktualizacja: 12 kwietnia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa