Wręczenie nagród laureatom VI konkursu „Normalizacja i ja”

Prezes Polskiego Komitetu NormalizacyjnegoTomasz Schweitzer wręcza nagrodę Dorocie Niedźwiedź
Prezes Polskiego Komitetu NormalizacyjnegoTomasz Schweitzer wręcza nagrodę Dorocie Niedźwiedź

Aby zainteresować młodych ludzi zagadnieniem normalizacji, PKN corocznie organizuje konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych i nauczycieli pt. „Normalizacja i ja”. Jego celem jest upowszechnianie wśród młodego pokolenia przekonania o roli norm technicznych i normalizacji w życiu codziennym oraz zachęcenie nauczycieli do wprowadzenia tematyki normalizacyjnej do zajęć lekcyjnych.

Szósta edycja konkursu nosiła tytuł „Normy w ochronie środowiska”. Uczestnicy mogli inspirować się ponad tysiącem norm, które dotyczą m.in.: zrównoważonych metod upraw, dostosowania się do zmian klimatycznych, ograniczenia wpływu na środowisko czy wykorzystania innowacyjnych technologii.

Podczas ogólnopolskiej konferencji 16 marca br. odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród laureatom konkursu − nagrodzone prace można zobaczyć na stronie wiedza.pkn.pl. Konferencję zorganizowali: Polski Komitet Normalizacyjny i Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie a patronatu udzielił Minister Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Środowiska.

Patronem honorowym VI edycji konkursu „Normalizacja i ja” był Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji. ORE udzielał także wsparcia merytorycznego w ocenie prac. W jury konkursowym zasiadał kierownik Wydziału Edukacji dla Rynku Pracy Bogdan Kruszakin.

Grupa laureatów konkursu z Prezesem PKN
Prezes Polskiego Komitetu NormalizacyjnegoTomasz Schweitzer wręcza nagrodę Dorocie Niedźwiedź
Nagroda dla Doroty Niedźwiedź - nauczycielki Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku
Panel dyskusyjny Normy w ochronie środowiska
Prezes Polskiego Komitetu NormalizacyjnegoTomasz Schweitzer wręcza nagrodę Dorocie Niedźwiedź
Uczestnicy konferencji Normalizacja w szkole
Wykład Arkadiusza Mrówczyńskiego pt. Aspekt edukacyjny normalizacji w ochronie środowiska
Tekst na podst.: www.pkn.pl
Zdjęcia: Ośrodek Rozwoju Edukacji

Ostatnia aktualizacja: 23 marca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa