Szkolenie „Marketing szkół i placówek oświatowych”

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy ogłasza rekrutację szkolenie „Marketing szkół i placówek oświatowych” realizowane w formie blended-learning.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych zatrudnionych w placówkach doskonalenia nauczycieli, doradców metodycznych zajmujących się kształceniem zawodowym, wdrażających marketing oświatowy w kontekście zintegrowanego sytemu kwalifikacji, idei uczeniu się przez całe życie, europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET) oraz europejskich ram odniesienia na rzecz zapewniania jakości (EQAVET).

Część online szkolenia na platformie edukacyjnej Ośrodka Rozwoju Edukacji będzie odbywać się od 16 marca do 11 kwietnia, a część stacjonarna – Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku od 26 do 28 marca 2018 r.

Celem szkolenia jest:

  1. Upowszechnienie informacji na temat kształcenia zawodowego i ustawicznego (z uwzględnieniem wprowadzanych zmian).
  2. Podniesienie kompetencji w zakresie marketingu i promocji szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne.
  3. Upowszechnienie informacji o zintegrowanym systemie kwalifikacji, uczeniu się przez całe życie oraz ECVET.

Szkolenie dostarczy podstawowej wiedzy na temat elementów marketingu oświatowego w kontekście zintegrowanego sytemu kwalifikacji, idei uczenia się przez całe życie, ECVET oraz EQAVET.

Organizatorzy zapewniają bezpłatny udział w spotkaniu stacjonarnym (zakwaterowanie w pokojach wieloosobowych i wyżywienie w Centrum Szkoleniowym Ośrodka Rozwoju Edukacji, ul. Paderewskiego 77, 05-070 Sulejówek). Koszty dojazdu uczestnicy pokrywają sami. Parking na terenie Centrum Szkoleniowego jest nieodpłatny.

Szczegółowe informacje i formularz rejestracyjny

Termin przyjmowania zgłoszeń: 14 marca 2018 r. za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego szkolenia.ore.edu.pl

Osoba do kontaktu: Bogdan Kruszakin, e-mail: bogdan.kruszakin@ore.edu.pl, tel.: 22 345 37 35.

Mapa dydaktyczna szkolenia „Marketing szkół i placówek oświatowych”

Zagadnienia/moduły szkolenia Liczba godzin
Zajęcia organizacyjno-integracyjne 2
[LLL].1. UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE

[LLL].1.01 Systemy kwalifikacji

[LLL].1.02 Funkcjonowanie i uwarunkowania rynku edukacyjnego

[LLL].1.03 Kształcenie w formach szkolnych

[LLL].1.04 Kształcenie w formach pozaszkolnych

[LLL].1.05 Transfer osiągnięć i zapewnianie jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym ECVET (EQAVET) EUROPASS

20
[EMO].3. ELEMENTY MARKETINGU OŚWIATOWEGO

[EMO].3.1 Wprowadzenie do marketingu

[EMO].3.2 Rola marketingu w usługach edukacyjnych

[EMO].3.3 Badania rynku edukacyjnego

[EMO].3.4 Planowanie działań marketingowych

[EMO].3.4 Organizacja promocji w szkole/placówce/ośrodku

26
Podsumowanie 2
Razem 50

 

 

Ostatnia aktualizacja: 8 marca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa