Spotkania trenerów prowadzących warsztaty dla autorów kryteriów weryfikacji – etap II

Wicedyrektor ORE Bożena Mayer-Gawron, ekspert zadania 1. Magdalena Mrozkowiak, ekspert zadania 2. Monika Wojciechowska, uczestnicy spotkania
Wicedyrektor ORE Bożena Mayer-Gawron, ekspert zadania 1. Magdalena Mrozkowiak, ekspert zadania 2. Monika Wojciechowska, uczestnicy spotkania

2 marca 2018 r. w Sulejówku w ramach realizacji II etapu projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego” odbyło się spotkanie trenerów prowadzących warsztaty dla autorów kryteriów weryfikacji.

Spotkanie otworzyła Wicedyrektor ORE Bożena Mayer-Gawron, która opowiedziała o trudnościach podczas opracowywania podstaw programowych kształcenia w zawodach w ramach II etapu projektu.

Następnie Monika Wojciechowska omówiła ważne kwestie organizacyjne dotyczące pracy trenerów, a Wojciech Stęchły z Instytutu Badań Edukacyjnych wygłosił prezentację dotyczącą opracowywania kryteriów weryfikacji. Metodologię modyfikacji podstawy programowej z uwzględnieniem zasad opracowania kryteriów weryfikacji przybliżyła Magdalena Mrozkowiak.

Trenerzy uczestniczyli także w warsztatach, podczas których samodzielnie opracowywali kryteria weryfikacji do przykładowych zestawów efektów kształcenia. Za wszystkie sprawy organizacyjne odpowiadała Magdalena Jakubowska, specjalista projektu.

Wicedyrektor ORE Bożena Mayer-Gawron, ekspert zadania 1. Magdalena Mrozkowiak, ekspert zadania 2. Monika Wojciechowska, uczestnicy spotkania
Wicedyrektor ORE Bożena Mayer-Gawron, ekspert zadania 1. Magdalena Mrozkowiak, uczestnicy spotkania
Ekspert zadania 2. Monika Wojciechowska, uczestnicy spotkania
Wojciech Stęchły (Instytut Badań Edukacyjnych), uczestnicy spotkania
Ekspert zadania 1. Magdalena Mrozkowiak, uczestnicy spotkania

Ostatnia aktualizacja: 6 marca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa