NIK o resocjalizacji w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami kontroli przeprowadzonej w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych przez Najwyższą Izbę Kontroli. W okresie od 1 lutego do 20 czerwca 2017 r. skontrolowane zostało 14 publicznych MOW z terenu województw: lubelskiego, mazowieckiego, opolskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego i jedno  starostwo powiatowe. Okres objęty kontrolą to lata 2012–2016. Głównym cel em kontroli była skuteczność działalności resocjalizacyjnej młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.

Na stronach nik.gov.pl znajdują się:

Ostatnia aktualizacja: 19 stycznia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa