Szkolenie „Efektywne zarządzanie czasem przez nauczyciela”

Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego ogłasza rekrutację na bezpłatne szkolenie „Efektywne zarządzanie czasem przez nauczyciela” realizowane w formie on-line na Platformie Edukacyjnej. Rekrutacja zostanie zakończona w dniu 20 listopada 2017 r. o godz. godz. 8:00.

 Chętnych zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego. 

Adresat:

Kurs skierowany jest do nauczycieli z publicznych placówek edukacyjnych.

Nabór:

  1. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń na podstawie prawidłowo wypełnionego formularza rekrutacyjnego.
  2. Osoby zakwalifikowane otrzymają informację na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

Opis:

Biorąc udział w kursie „Efektywne zarządzanie czasem przez nauczyciela”, uczestnik dowie się, jak w swoim życiu – zarówno zawodowym, jak i prywatnym – wprowadzić zmiany, które poprawią efektywność pracy, przyczynią się do zadowolenia z wykonywania swoich codziennych obowiązków, co z pewnością zostanie szybko zauważone i docenione przez uczniów i współpracowników oraz rodzinę.

Miejsce:

Platforma Edukacyjna ORE

Kontakt:

Andrzej Brzozowski
telefon: 22 345 37 13,   e-mail: andrzej.brzozowski@ore.edu.pl

Małgorzata Wójcik

telefon: 22 345 37 51   e-mail: malgorzata.wojcik@ore.edu.pl

Dodatkowe informacje:

Szkolenie jest bezpłatne. Dostępnych miejsc na kursie: 75

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa