7 lat sieci wsparcia i współpracy NAUKA ZAWODU

Sieć wsparcia i współpracy NAUKA ZAWODU powstała 19 kwietnia 2010 r. w KOWEZiU. Skupia obecnie ponad półtora tysiąca uczestników z terenu całego kraju, którzy są jednocześnie współtwórcami i odbiorcami tej wirtualnej sieci wsparcia. Od 1 lipca 2016 sieć funkcjonuje w Wydziale Edukacji dla Ryku Pracy Ośrodka Rozwoju Edukacji.

SW NAUKA ZAWODU skierowana jest do nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek (ODiDZ, CKP, CKU, PDN), kierowników szkolenia praktycznego, warsztatów szkolnych oraz pracodawców, u których odbywa się praktyczna nauka zawodu. Kolejną grupę uczestników stanowią przedstawiciele placówek doskonalenie nauczycieli, organów prowadzących i nadzoru pedagogicznego, przedstawiciele pracodawców zainteresowanych uzyskaniem aktualnej informacji z zakresu kształcenia zawodowego. Jest miejscem, w którym spotykają się przedstawiciele szkół, placówek ustawicznych, pracodawców, organów prowadzących i nadzorujących.

SW NAUKA ZAWODU zajmuje się popularyzacją zmian w kształceniu zawodowym, uzyskiwaniem aktualnych informacji oraz wymiany doświadczeń z zakresu kształcenia zawodowego i ustawicznego a w szczególności organizacji turnusów dokształcania teoretycznego, kształcenia w systemie dualnym oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zajmuje się, więc problematyką uczeniem się przez całe życie.

  1. Wymianę doświadczeń na najbardziej nurtujące problemy umożliwiają fora dyskusyjne:
  2. W dziale „Narzędziowni NAUKI ZAWODU” użytkownicy mają możliwość korzystania z informacji z zakresu kształcenie zawodowe i ustawicznego gromadzonych między innymi w księgach:

Największą popularnością cieszy się jest księga „Wykaz aktów prawnych – oświata, edukacja” zawierająca aktualny (od 2011 roku) systematyczny wykaz aktów prawnych z zakresu edukacji i oświaty (opublikowanych i projektów).

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym zakresem działań sieci wsparcia NAUKA ZAWODU, gdyż „Z NAUKĄ ZAWODU wiesz więcej i wczesnej”.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w sieci wsparcia NAUKA ZAWODU 

W celu uczestnictwa w sieciach konieczne jest posiadanie konta na platformie Moodle ORE.

Osoby, które nie posiadają jeszcze konta na platformie powinni założyć bezpłatne konto użytkownika na platformie moodle ORE  i odwiedzić naszą sieć wsparcia.

baner nauka zawodu

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa