VI Ogólnopolska Konferencja „Normalizacja w Szkole”

15 marca 2017 r. w Warszawie odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja „Normalizacja w Szkole”, zorganizowana przez Polski Komitet Normalizacyjny oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Konferencja została objęta patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Uczestniczyli w niej dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele, pracownicy organów prowadzących i organów sprawujących nadzór pedagogiczny. 

Główny temat konferencji brzmiał „Normy gwarantem bezpieczeństwa produktów i systemów”. Jej celem było:

  • ukazanie norm jako narzędzia zapewniającego bezpieczeństwo produktów i systemów,
  • zachęcenie nauczycieli do wprowadzania tematyki normalizacyjnej i informacji o roli norm do zajęć edukacyjnych,
  • upowszechnianie wśród młodego pokolenia przekonania o roli norm technicznych i normalizacji w życiu codziennym. 

Uczestnicy konferencji mieli możliwość wysłuchania referatów związanych z tematyką normalizacyjną, które kolejno przedstawili:

Janusz Samuła − „Stosowanie norm a bezpieczeństwo urządzeń – głos jednostki dozoru technicznego”,
Marek Dźwiarek −„Rola norm w zapewnieniu bezpieczeństwa przemysłowego oraz bezpieczeństwa pracy”,
Wojciech Januszko – „Zgodność z normą gwarancją bezpieczeństwa wyrobów i usług”,
Katarzyna Majewska-Mrówczyńska −„Normy dla placówki oświatowej” z perspektywy szkolnej. 

Pierwszą część konferencji zakończyła sesji panelowa. 

W trakcie konferencji odbyło się  podsumowanie V Ogólnopolskiego Konkursu dla uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych „Normalizacja i ja”, pt. „Normy gwarantem bezpieczeństwa produktów”, zorganizowanego przez PKN w roku szkolnym 2016/2017 oraz wręczenie nagród i dyplomów jego zwycięzcom. Opiekę metodyczną nad Konkursem sprawował Ośrodek Rozwoju Edukacji. 

W Konkursie przyznano nagrody w kategorii: 

  • komiks (praca ucznia) – III miejsce Weronice Mroczek z klasy II at w Zespole Szkół nr 1 im. Wł. Grabskiego w Lublinie oraz Dawidowi Pacewiczowi z klasy I ts3 w Zespole Szkół Mechanicznych CKP Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku, wyróżnienie Justynie Szpindzie uczestniczce Hufca Pracy 3-20 w Biłgoraju;
  • esej (praca ucznia) – I miejsce Pawłowi Urzenitzokowi z klasy 1B w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Salezjańskiego w Zabrzu, II miejsce Karolinie Orszulak uczestniczce Środowiskowego Hufca Pracy w Częstochowie, III miejsce Magdalenie Prybie z klasy I w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Niepokalanek w Szymanowie;
  • film (praca ucznia) – I miejsce Michałowi Wiszowatemu z klasy II w Zespole Szkół Mechanicznych CKP nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku, II miejsce Wiktorii Król uczestniczce Środowiskowego Hufca Pracy w Częstochowie, III miejsce Patrycji Karwik z klasy III w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wlkp. w Ostrzeszowie;
  • scenariusz lekcji (praca nauczyciela) – I miejsce Agnieszce Affek-Starczewskiej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach, II miejsce Dorocie Niedźwiedź z Zespołu Szkół Elektrycznych im. Prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku, III miejsce Szymonowi Surmacewiczowi z Zespołu Szkół Mechanicznych CKP nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku.

W jej trakcie miała miejsce gala nadania honorowego tytułu Promotora Edukacji Normalizacyjnej. W tym roku tytuł Promotora Edukacji Normalizacyjnej uzyskał Bogdan Kruszakin z Ośrodka Rozwoju Edukacji. 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną relacją  z tego wydarzenia na stronach internetowych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Ekspert Jan Palacz w trakcie zajęć
Uczestnicy seminarium „Dokumentacja programowa w kształceniu zawodowym. Program nauczania dla zawodu”
Uczestnicy seminarium „Dokumentacja programowa w kształceniu zawodowym. Podstawa programowa kształcenia w zawodach”
Uczestnicy seminarium wraz z ekspertem Arturem Kowalskim
Uczestnicy spotkania
Uczestnicy Panelu dyskusyjnego Katarzyna Majewska-Mrówczyńska, Janusz Samuła, Wojciech Januszko, Marek Dźwiarek
Przedstawicielki Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa Rzowoju
Wicedyrektor Bożena Mayer-Gawron odpowiada na pytania gości
Dorota Żyro – wicedyrektor ORE
Wicedyrektor Bożena Mayer-Gawron odpowiada na pytania gości
Renata Kowalska (MF), Igor Lange (ME) oraz Jaonna Ksieniewicz i Magdalena Mrozkowiak (projekt Partnerstwo)

 

 

 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa