EDUinspiracje – zapraszamy na konferencję

EDUinspiracje to cykl konferencji, które mają pokazać, jak skutecznie i efektywnie wykorzystać fundusze europejskie na realizację zadań oświatowych w odwołaniu do priorytetów reformy oświaty. 21 lutego w Białymstoku tematem wiodącym będą kierunki zmian w systemie kształcenia zawodowego. Zaprezentujemy doradztwo edukacyjno-zawodowe realizowane w projekcie Euroguidance. ORE jest partnerem konferencji.

Konferencja odbędzie się 21 lutego 2017 roku w godzinach 10:15–15:30 na Uniwersytecie w Białymstoku (Wydział Matematyki i Informatyki przy ul. Ciołkowskiego 1M). Organizatorem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Do udziału w wydarzeniu, które będzie poświęcone przede wszystkim wyzwaniom edukacji zawodowej i kształcenia praktycznego, zapraszamy przedstawicieli oświaty, nauczycieli, dyrektorów szkół, kadrę zarządzającą placówkami edukacyjnymi, przedstawicieli organów prowadzących oraz pracodawców. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane dobre praktyki w ramach projektów Erasmus+, narzędzia pomocne w realizacji zadań i celów wynikających z założeń reformy systemu oświaty w Polsce oraz omówione najważniejsze obszary zmian w kontekście prezentowanej reformy oświaty.

Więcej informacji i możliwość zarejestrowania się na stronie internetowej konferencji.

Załączniki:

Program konferencji

Ostatnia aktualizacja:

EDUinspiracje – zapraszamy na konferencję

EDUinspiracje to cykl konferencji, które mają pokazać, jak skutecznie i efektywnie wykorzystać fundusze europejskie na realizację zadań oświatowych w odwołaniu do priorytetów reformy oświaty. 21 lutego w Białymstoku tematem wiodącym będą kierunki zmian w systemie kształcenia zawodowego. Zaprezentujemy doradztwo edukacyjno-zawodowe realizowane w projekcie Euroguidance. ORE jest partnerem konferencji.

Konferencja odbędzie się 21 lutego 2017 roku w godzinach 10:15–15:30 na Uniwersytecie w Białymstoku (Wydział Matematyki i Informatyki przy ul. Ciołkowskiego 1M). Organizatorem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Do udziału w wydarzeniu, które będzie poświęcone przede wszystkim wyzwaniom edukacji zawodowej i kształcenia praktycznego, zapraszamy przedstawicieli oświaty, nauczycieli, dyrektorów szkół, kadrę zarządzającą placówkami edukacyjnymi, przedstawicieli organów prowadzących oraz pracodawców. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane dobre praktyki w ramach projektów Erasmus+, narzędzia pomocne w realizacji zadań i celów wynikających z założeń reformy systemu oświaty w Polsce oraz omówione najważniejsze obszary zmian w kontekście prezentowanej reformy oświaty.

Więcej informacji i możliwość zarejestrowania się na stronie internetowej konferencji.

Załączniki:

Program konferencji

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa