Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Stan realizacji projektu 9 grudnia 2016 r.

Zadanie 1. Wypracowanie rekomendacji nt. kierunków zmian w systemie doradztwa – zadanie zrealizowane i zakończone.

  • Zadanie zakończone

Zadanie 2. Wypracowanie programów preorientacji i orientacji zawodowej

Programy preorientacji i orientacji zawodowej zostały wypracowane w I etapie projektu. Autorzy programów przekazali również scenariusze realizacji działań doradczych na I i II semestr. Aktualnie trwają prace zdawczo-odbiorcze.

Zadanie 3. Wypracowanie ramowych programów realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego (do testowania)

Programy realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego (do testowania) zostały wypracowane w I etapie projektu. Autorzy programów przekazali również scenariusze realizacji działań doradczych na I i II semestr. Aktualnie trwają prace zdawczo-odbiorcze.

Zadanie 4. Testowanie ramowych programów realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego i wypracowanie ich ostatecznych wersji

Od września 2016 roku trwa testowanie wypracowanych materiałów w ramach projektu w 26 szkołach w całej Polsce, w tym: w gimnazjach, zasadniczych szkołach zawodowych, technikach, liceach, szkołach policealnych. Szkołom przekazano do testowania m.in:

  • ramowe zasady realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego,
  • ramowe programy preorientacji i orientacji zawodowej oraz doradztwa edukacyjno- zawodowego dla wszystkich etapów edukacyjnych i typów szkół zawierające m.in.: cele ogólne, cele szczegółowe oraz warunki i sposoby realizacji,
  • rekomendowane metody, techniki i narzędzia,
  • rekomendowane zasoby,
  • słowniczek,
  • rekomendowane teorie doradcze,
  • scenariusze zajęć.

Testowanie potrwa do końca roku szkolnego 2016/2017.

W 2017 roku rozpocznie się realizacja zadań polegająca m.in na: przygotowaniu rekomendacji dotyczącej e-zasobów, rekomendacji do rozporządzenia MEN oraz wzorcowych rozwiązań organizacyjnych funkcjonowania wewnątrzszkolnych systemów doradztwa (WSD).

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa