Weryfikacja i odbiór zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w zakresie rozwoju umiejętności uniwersalnych dzieci i uczniów oraz kompetencji kluczowych niezbędnych do poruszania się na rynku pracy.

Zestawy narzędzi edukacyjnych
fot. fotolia.com
Zestawy narzędzi edukacyjnychfot. fotolia.com

W wyniku przeprowadzonej procedury weryfikacji przez ekspertów ORE zostało pozytywnie ocenionych oraz odebranych 36 zestawów narzędzi edukacyjnych opracowanych przez Beneficjenta konkursowego. Zestawy narzędzi zostały poddane ocenie w zakresie merytoryczno – dydaktycznym, redakcji i korekty językowej, opracowania graficznego oraz dostosowania do standardu dostępności WCAG 2.1 i ich funkcjonalności po zamieszczeniu na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej.

Rekomendację Ośrodka Rozwoju Edukacji uzyskały zestawy narzędzi z następujących obszarów edukacyjnych/ przedmiotów:

1. Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z językami obcymi I etap edukacyjny:
8 Zestawów narzędzi edukacyjnych w tym:

 • 3 programy nauczania
 • 8 poradników metodycznych
 • 40 scenariuszy zajęć/lekcji
 • 40 scenariusze interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych
 • 8 narzędzi pomiaru dydaktycznego oraz narzędzia do ewaluacji kompetencji kluczowych

2. Przedmioty humanistyczne oraz przedmioty artystyczne (II i III etap edukacyjny):
10 Zestawów narzędzi edukacyjnych, w tym:

 • 13 poradników metodycznych
 • 65 scenariuszy zajęć/lekcji
 • 65 scenariusze interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych
 • 13 narzędzi pomiaru dydaktycznego oraz narzędzia do ewaluacji kompetencji kluczowych

3. Języki obce (tj. język angielski, język niemiecki, język francuski, język hiszpański, język włoski, język rosyjski) II etap edukacyjny:
6 Zestawów narzędzi edukacyjnych, w tym:

 • 3 programy nauczania
 • 6 poradników metodycznych
 • 30 scenariuszy zajęć/lekcji
 • 30 scenariusze interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych
 • 6 narzędzi pomiaru dydaktycznego oraz narzędzia do ewaluacji kompetencji kluczowych

4. Języki obce (tj. język angielski, język niemiecki, język francuski, język hiszpański, język włoski, język rosyjski) III etap edukacyjny:
12 Zestawów narzędzi edukacyjnych, w tym:

 • 6 programów nauczania
 • 12 poradników metodycznych
 • 60 scenariuszy zajęć/lekcji
 • 60 scenariusze interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych
 • 12 narzędzi pomiaru dydaktycznego oraz narzędzia do ewaluacji kompetencji kluczowych

Powyżej wskazane zestawy narzędzi zostały bezpłatnie udostępnione poprzez publikację na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej.

Ostatnia aktualizacja: 15 lutego 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa