Zakończenie projektu

W czerwcu została zakończona realizacja projektu „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych”, w ramach którego opracowano:

W ramach projektu przeprowadzono także 98 seminariów wdrożeniowych, w których wzięło udział 1050 przedstawicieli organów prowadzących szkoły.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w projekt i wspierającym nasze działania.

Ostatnia aktualizacja: 17 lipca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa