Prace nad koncepcją programu szkoleniowego wraz ze wskazówkami do procesu doradztwa

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

Celem projektu jest opracowanie koncepcji szkoleń i doradztwa wspomagającego jednostki samorządu terytorialnego w zarządzaniu cyfryzacją, a następnie ich przetestowanie. W lutym 2024 roku rozpoczęły się prace nad koncepcją programu szkoleniowego dla kadry JST wraz ze wskazówkami do procesu doradztwa. W pracach uczestniczy pięciu wybranych ekspertów wraz z kierownikiem projektu. Prace nad dokumentem dobiegają już końca, pozostały już tylko drobne poprawki, korekta oraz dostosowanie tekstu do standardów WCAG.

Po zakończeniu prac, koncepcja programu szkoleniowego wraz ze wskazówkami do doradztwa będzie konsultowana z przedstawicielami związków samorządowych, w tym z partnerem projektu Związkiem Miast Polskich oraz szerzej ze środowiskiem samorządowym. Uwagi zebrane podczas spotkań konsultacyjnych zostaną wykorzystane w dalszych pracach nad ww. koncepcją. Najbliższe spotkania konsultacyjne planowane są w miesiącach marzec/kwiecień 2024r.

Opracowana koncepcja szkoleń i doradztwa zostanie następnie przetestowana w pilotażu, w którym wezmą udział przedstawiciele 50 JST (ok. 150 samorządowców). Przetestowane w pilotażu materiały, zostaną przekazane do MEN jako wkład do regulaminu projektów konkurencyjnych (planowanych do realizacji w latach 2025-2028). Pozwoli to w sumie objąć wsparciem co najmniej 300 JST w całej Polsce, gwarantując im dostęp do działań wspierających ich w procesie zarządzania rozwojem cyfryzacji oświaty. Dodatkowo, wypracowane materiały dotyczące szkoleń i doradztwa zamieszczone zostaną na stronach ORE i udostępnione do wykorzystania przez inne, nieuczestniczące w działaniach projektowych jednostki samorządu terytorialnego. W miarę potrzeb, materiały będą modyfikowane w kierunku zapewnienia ich aktualności oraz dostosowania do zmieniających się regulacji prawnych czy rozwiązań technologicznych.

O wszystkich kolejnych działaniach w projekcie będziemy Państwa informować na bieżąco.

Nabór do projektu (do pilotażu) planujemy po zakończeniu wyborów samorządowych w kwietniu 2024 roku.

#FunduszeEuropejskie

Ostatnia aktualizacja: 16 kwietnia 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa